Ministerstwo Infrastruktury określiło już terminy postępowań kwalifikacyjnych na pośredników i zarządców nieruchomości.

- Olgierd Dziekoński, wiceminister infrastruktury, podpisał komunikat określający terminy postępowań kwalifikacyjnych na zarządców i pośredników nieruchomości. Terminy postępowań można znaleźć na stronie internetowej Ministerstwa Infrastruktury. Tam też znajdują się informacje na temat wymagań, jakie trzeba spełnić - mówi Grzegorz Majcherczyk, zastępca dyrektora departamentu nieruchomości i planowania przestrzennego w Ministerstwie Infrastruktury.

Po sześć terminów

Zgodnie z tym komunikatem pierwsze postępowanie kwalifikacyjne na pośrednika zostanie przeprowadzone już 2 kwietnia. Osoby, które nie zdążą do tego czasu zgromadzić wszystkich potrzebnych dokumentów, jeszcze pięciokrotnie w tym roku będą mogły ubiegać się o nadanie licencji - kolejny raz już 7 maja. Podobnie aż sześć szans na zdobycie licencji w tym roku będą mieli kandydaci na zarządców nieruchomości, z tym że w ich przypadku pierwsze postępowanie zostanie przeprowadzone 9 kwietnia, a kolejne 14 maja.

Najpierw dokumenty

Osoby, które chcą zdobyć licencję pośrednika lub zarządcy nieruchomości już w pierwszym terminie, czyli w kwietniu, a nie złożyły do tej pory wniosku, będą musiały poczekać do maja. Zgodnie bowiem z rozporządzeniem ministra infrastruktury z 15 lutego 2008 r. w sprawie nadawania uprawnień i licencji zawodowych w dziedzinie gospodarowania nieruchomościami (Dz.U. nr 31, poz. 189) wniosek o nadanie licencji należy złożyć najpóźniej na 40 dni przed wyznaczonym terminem postępowania.

Taki sposób określenia terminów krytykują kandydaci na pośredników i zarządców nieruchomości. Ich zdaniem minister celowo wyznaczył terminy, tak żeby w kwietniu prawie nikt nie mógł uzyskać licencji. Mimo to cieszą się z faktu, że wreszcie, po ponad trzech miesiącach opóźnienia, zdobycie licencji jest możliwe.

Do wniosku na nadanie licencji kandydat powinien dołączyć dokumenty potwierdzające, że zgodnie z ustawąa o gospodarce nieruchomościami spełnia wymagania potrzebne do zostania pośrednikiem lub zarządcą, czyli np. posiada wyższe wykształcenie i ukończył odpowiednie studia podyplomowe. Ponadto do wniosku powinny być dołączone dwie fotografie, dziennik praktyk zawodowych wraz z planem zarządzania nieruchomością (w przypadku zarządców) lub transakcji sprzedaży nieruchomości (w przypadku pośredników) oraz potwierdzenie uiszczenia opłaty za postępowanie kwalifikacyjne. Koszty postępowania wynoszą 250 zł.

TERMINY POSTĘPOWAŃ

Kandydaci na pośredników

• 2 kwietnia

• 7 maja

• 6 sierpnia

• 3 września

• 1 października

• 5 listopada

Kandydaci na zarządców

• 9 kwietnia

• 14 maja

• 13 sierpnia

• 10 września

• 8 października

• 12 listopada