Dodał, że MFW będzie rekomendował większy globalny bodziec fiskalny, który pobudziłby wzrost gospodarczy na świecie.