Pokazujemy firmom, jak być lepszym pracodawcą, bazując na międzynarodowych standardach
– mówi Dorota Łubek, Country Manager Poland Top Employers Institute

10 lat temu Top Employers Institute zaczął działać w Polsce. Dlaczego zdecydowaliście się rozpocząć swoją działalność właśnie tutaj?

Polska w ostatnich latach stała się krajem z najszybciej rozwijającą się gospodarką w tej części Europy, a wraz z tym coraz więcej międzynarodowych organizacji decydowało się przenieść lub rozpocząć swą działalność na rynku polskim. Była to dla nas szansa, aby w tak dynamicznie rozwijającym się kraju zwrócić również uwagę na polepszenie standardów warunków pracy pracowników. Przed podjęciem decyzji o rozpoczęciu działalności w Polsce analizowaliśmy rynki pod względem ich długoterminowego potencjału. Nie spodziewaliśmy się spektakularnych rezultatów od pierwszego dnia, natomiast już w pierwszym roku naszej działalności w Polsce zaufało nam 14 organizacji, które postanowiły poddać swoje polityki personalne zewnętrznej ocenie i audytowi. Co warto podkreślić, trzy z nich kontynuują współpracę z nami do dnia dzisiejszego i co roku bazując na feedbacku otrzymanym od Top Employers Institute, podwyższają standardy swoich polityk oraz procesów.

Wspominała pani o celu działalności Insytutu, czy może nam pani powiedzieć, jaki plan ma TEI, aby dalej rozwijać rynek?

Głównym celem Top Employers Insitute jest przyśpieszanie rozwoju strategii HR, aby wzbogacać świat pracy. Przez nasz proces certyfikacyjny oraz przedstawianą informację zwrotną upewniamy się, że firmy oferują najlepsze warunki pracy oraz faktycznie dbają o wszechstronny rozwój pracowników. Mówiąc „wszechstronny”, mam na myśli rozwój umięjętności potrzebnych do pracy, ale też możliwość realizacji swoich pasji.

Jako TEI chcemy być wiodącym partnerem dla innych organizacji, razem podwyższamy i tworzymy przyjazne i pełne możliwości rozwoju środowisko pracy, stawiając pracownika w samym środku. Pokazujemy firmom, jak być lepszym pracodawcą, bazując na międzynarodowych standardach. Co roku certyfikujemy czołowe organizacje w poszczególnych krajach, na różnych kontynentach lub nawet w skali światowej. Wskazujemy najlepszych pracodawców na podstawie globalnego programu certyfikacji, podlegającego ściśle znormalizowanemu procesowi, uznając warunki stworzone przez organizacje dla najlepszego środowiska rozwoju pracowników.

Do programu certyfikacji przystępują raczej firmy duże, globalne. A co z małymi organizacjami, które z rożnych powodów nie mogą brać działu w certyfikacji?

Oczywiście nie zapominamy też o mniejszych firmach. Dzieląc się globalnymi praktykami oraz rozwiązaniami zachęcamy mniejsze organizacje do tworzenia coraz lepszych rozwiązań. Mimo że wiele tych firm nie spełnia kryteriów przystąpienia do certyfikacji, Top Employers poprzez publikacje raportów zawierających najlepsze praktyki oraz dzielenie się rozwiązaniami ma nadzieję, że również te organizacje, które na ten moment nie są w stanie otrzymać certyfikatu, zainspirują się do pracy nad swoimi rozwiązaniami HR tak, aby tworzyć coraz lepsze środowisko pracy dla wszystkich pracowników.

Na dzisiejszym rynku pracy widzimy częste migracje pracowników z dużych do małych organizacji. Z czego to wynika?

Rzeczywiście, w ostatnich latach widzimy istotną zmianę, część pracowników decyduje się na odejście z dużych organizacji na rzecz tych mniejszych, często działających w niszowych branżach, tak aby widzieć bezpośredni wpływ swojej pracy na osiągane rezultaty przez firmę, w której ich praca wiąże się z konkretną misją i celem. Międzynarodowe korporacje są często postrzegane jako te nastawiające się na szybki zysk oraz rezultaty. Ponadto doświadczenie zdobyte w takiej firmie oraz możliwość budowania swoje osobistej marki ma ogromne znaczenie, które procentuje w przyszłości.

Jeszcze niedawno to wysokość wynagrodzenia i benefity przyciągały pracowników do organizacji. Obecnie to głównie możliwości rozwoju są w stanie zatrzymać pracownika na dłużej.

Zgadza się, jako TEI również dostrzegliśmy tę zmianę i dlatego również dostosowaliśmy naszą metodologię do zmian na rynku. Dotychczas w naszym badaniu patrzyliśmy na wysokość wynagrodzenia, natomiast obserwując zmiany na rynku, zdecydowaliśmy się na zmianę podejścia i skupienie się na wielowymiarowych możliwościach rozwoju pracownika. Pracowników należy zachęcać do rozwoju – zarówno osobistego, jak i profesjonalnego – i stale motywować do poszerzania swoich horyzontów i wykorzystywania swojego potencjału poprzez całą gamę możliwości uczenia się i rozwoju. Badanie wykazało, że jednym z głównych czynników przyczyniających się do poprawy zaangażowania pracowników było skuteczne wdrażanie wysokiego poziomu przejrzystości i otwartej komunikacji. Firmy decydują się na transparentne podejście w kwestii możliwości rozwoju, a także procesów HR, które pomogą w rozwoju pracownika.

Pracownicy działów HR tworzą praktyki strategicznego rozwoju ludzi, więc jeśli pracownicy nie są świadomi tych praktyk lub ich nie rozumieją, neguje to pełną wartość tego, co działy HR mają do zaoferowania. W związku z tym przejrzystość i dokładna komunikacja są niezbędne do wdrożenia, a także do angażowania i zatrzymywania najlepszych talentów.

Globalizacja procesów powoduje, że firmy są w stanie zapewnić podobne możliwości rozwoju niezależnie od regionu działania. Wynagrodzenie nadal pozostaje bardzo istotnym elementem pakietu, natomiast firma oferująca znacznie większe możliwości rozwoju ma większą szansę na zatrzymanie pracownika.