Najnowsza edycja Global Innovation Index pokazuje, że wśród największych innowacyjnych gospodarek na świecie tylko niektóre w pełni wykorzystują swój potencjał.

Global Innovation Index, publikowany corocznie przez Cornell University, szkołę biznesu INSEAD i Światową Organizację Własności Intelektualnej, mierzy najbardziej innowacyjne gospodarki, a następnie osobno oblicza "współczynnik efektywności innowacji".

Po porównaniu tych dwóch wskaźników widać, że spośród 10 najlepszych innowatorów tylko Szwajcaria, Niemcy, Szwecja i Holandia były krajami, które znalazły się także w pierwszej dziesiątce rankingu pod względem efektywności innowacji. Kontrast jest szczególnie wyraźny w przypadku Singapuru, który w rankingu innowacyjności uplasował się na 5. miejscu, podczas gdy w zestawieniu efektywności - dopiero na 63. pozycji. Z drugiej strony Luksemburg cieszy się znacznie większą produktywnością w stosunku do swojego wkładu. Współczynnik efektywności innowacyjności Luksemburga plasował ten mały europejski kraj na drugiej pozycji pod względem wydajności, podczas gdy w zakresie innowacji zajął 15. lokatę.

Badania i rozbój w „służbie” innowacji. Zamiast odkryć mamy wielki konflikt

W rankingu innowacyjności Polska z wynikiem 41,67 pkt. na 100 możliwych plasuje się na 39. miejscu. W zestawieniu efektywności pozycja gospodarki naszego kraju na świecie jest nieco słabsza. Współczynnik efektywności innowacji dla Polski wynosi 0,69, co zapewniło nam 42. lokatę na świecie.

Chiny stanowią ciekawy przypadek. Zgodnie z raportem efektywność chińskiej gospodarki jest bardzo wysoka. Współczynnik efektywności innowacji dla Państwa Środka jest na poziomie 0,92, co w zestawieniu efektywności daje 3. lokatę. Jednocześnie Chiny wyróżniają się jako jedyna gospodarka w pierwszej trzydziestce innowatorów (na 17 pozycji), która nie została sklasyfikowana przez Bank Światowy jako wysokodochodowa.

Raport Global Innovation Index zawiera wyniki dla 126 gospodarek. Pomiar efektywności innowacyjności gospodarek obliczany jest jako stosunek "wyników" gospodarki, w skład których zalicza się między innymi wnioski patentowe i wzrost wydajności pracy oraz "nakładów" obejmujących wydatki na badania i rozwój oraz otwartość rynków finansowych.

Przeceniamy młodość? Badanie: Największe sukcesy odnoszą osoby, które założyły firmę w średnim wieku