Polska znalazła się na 33. miejscu na świecie w najnowszym rankingu Doing Business Banku Światowego. Rok temu była pod koniec trzeciej dziesiątki.

Doing Business to cykliczne opracowane, które bierze pod uwagę wszystkie aspekty prowadzenia biznesu: od jego zakładania, przez wybór miejsca działalności, dostęp do finansowania, płacenie podatków, dochodzenie praw umownych aż po procedurę upadłościową. Nie obejmuje natomiast regulacji dotyczących rynku pracy. W każdym przypadku badany jest dystans do najlepszego kraju w danej dziedzinie. W najnowszym raporcie wzięto pod uwagę zmiany w regulacjach wprowadzone pomiędzy czerwcem 2017 i majem 2018 r.

Spadek oceny niekoniecznie musi wiązać się z pogorszeniem jakiegoś aspektu prowadzenia działalności gospodarczej. Może również wynikać z faktu, że lider dokonał kolejnej zmiany na plus i odległość do niego jeszcze się zwiększyła.

Spadek Polski to konsekwencja tego, że państwa, które rok temu były za nami, przeprowadziły reformy skutkujące poprawą ich pozycji. Dzięki temu wyprzedziły nas np. Francja czy Rosja, które są teraz bezpośrednio przed nami, ale też egzotyczne z naszego punktu widzenia Rwanda czy Azerbejdżan, które w porównaniu z poprzednią edycją rankingu zanotowały duży skok w górę.

Ranking Doing Business
miejsce kraj punktacja w 2018 r. zmiana w stosunku do 2017 r.
1 Nowa Zelandia 86,59 0,00
2 Singapur 85,24 0,27
3 Dania 84,64 0,59
4 Hongkong 84,22 0,04
5 Korea 84,14 -0,01
6 Gruzja 83,28 0,48
7 Norwegia 82,95 0,25
8 USA 82,75 -0,01
9 Wlk. Brytania 82,65 0,33
10 Macedonia 81,55 0,32
11 Zjedn. Emiraty Arabskie 81,28 2,37
12 Szwecja 81,27 0,00
13 Tajwan 80,9 0,24
14 Litwa 80,83 0,29
15 Malezja 80,60 2,57
16 Estonia 80,50 0,01
17 Finlandia 80,35 0,05
18 Australia 80,13 -0,01
19 Łotwa 79,59 0,33
20 Mauritius 79,58 1,29
21 Islandia 79,35 0,05
22 Kanada 79,26 0,38
23 Irlandia 78,91 -0,51
24 Niemcy 78,90 0,00
25 Azerbejdżan 78,64 7,10
26 Austria 78,57 0,03
27 Tajlandia 78,45 1,06
28 Kazachstan 77,89 0,73
29 Rwanda 77,88 4,15
30 Hiszpania 77,68 0,07
31 Rosja 77,37 0,61
32 Francja 77,29 0,99
33 POLSKA 76,95 -0,36
34 Portugalia 76,55 -0,07
35 Czechy 76,10 0,05
36 Holandia 76,04 0,01
37 Białoruś 75,77 0,72
38 Szwajcaria 75,69 0,01
39 Japonia 75,65 0,05
40 Słowenia 75,61 0,02
źródło:Bank Światowy

W odniesieniu do naszego kraju jako pozytywny czynnik eksperci Banku Światowego wymieniają losowe przydzielanie spraw sędziom. Jest to uwzględniane w ocenie egzekucji kontraktów. Prócz nas losowy przydział spraw wprowadziły ostatnio Gruzja i Madagaskar.

Na minus zaliczono nam natomiast kwestie podatkowe: obowiązek comiesięcznego (w miejsce kwartalnego) składania deklaracji VAT przez duże firmy, wydłużenie towarów objętych mechanizmem odwrotnego obciążenia VAT oraz rozszerzenie grona firm objętych obowiązkiem składania jednolitego pliku kontrolnego.

Według ekspertów Banku Światowego w analizowanym okresie na całym świecie przeprowadzono 314 reform ułatwiających życie biznesowi. Najwięcej zrobiły ich kraje biedniejsze. Jedną trzecią wszystkich pozytywnych zmian odnotowano w Afryce Subsaharyjskiej. Jeśli państwa decydują się na usprawnienia, to najczęściej dotyczą one ułatwień w zakładaniu działalności gospodarczej.

>>> Czytaj też: Polacy w ciągu ostatnich 8 lat powiększyli swoje oszczędności o ponad 70 proc.