Finlandia, Islandia i Dania zostały uznane za trzy najszczęśliwsze kraje na świecie w badaniu opartym na ankietach Instytutu Gallupa oraz analizie wskaźników rozwojowych.

Pomimo wybuchu pandemii COVID-19, poziom zadowolenia nie zmienił się znacząco na całym świecie w 2020 roku. Większość wywiadów do raportu została przeprowadzona wiosną 2020 roku, czyli podczas pierwszej fali pandemii.