Numer jeden największych kancelarii prawnych w Polsce się nie zmienił. W pierwszej trójce największych krajowych kancelarii prawnych nie było w 2019 r. ani jednej firmy spoza międzynarodowych sieci.

Kancelarie prawne są wdzięcznym obiektem do tworzenia różnego rodzaju rankingów. Najwyższa jakość usług, rekomendacje, największa liczba prawników, młode gwiazdy – to zestawienia, które budują reputację firm prawniczych. Każda z nich zawiera jednak dużą dozę subiektywizmu. Najbardziej obiektywne jest spojrzenie na biznesowe efekty działania, czyli na wielkość obrotów poszczególnych podmiotów. Jeśli rośnie, to znaczy, że firma się rozwija – zdobywa nowych klientów, wchodzi na nowe pola działania. A najlepiej, gdy obroty rosną na tyle, by wyprzedzić pod tym względem kolejnych konkurentów.
Dziś podsumowujemy wyniki za 2019 r. – ostatni przed kryzysem związanym z pandemią. Robimy to w końcówce 2020 r., ponieważ ranking opiera się na oficjalnych sprawozdaniach finansowych przekazanych przez kancelarie do Krajowego Rejestru Sądowego. Z uwagi na pandemię termin na składanie dokumentów został w tym roku wydłużony. Część kancelarii jest w stanie szybko podsumować i zatwierdzić sprawozdanie finansowe, co pozwala także na szybki podział i wypłatę zysku udziałowcom. Ale są i takie, które zwlekają, a nawet mają zaległości w publikacji danych większe niż rok (więcej o tym poniżej).

Zmiany w zestawieniu

Liderem branży od lat pozostaje Dentons. W ubiegłym roku obroty tej firmy przekroczyły 200 mln zł. O ten poziom ocierała się przez poprzednie dwa lata. Nadal jest prawie dwa razy większa od najbliższego konkurenta. Tym razem jest nim CMS Cameron McKenna, który wyprzedził zarówno Clifford Chance, jak i największą firmę nienależącą do międzynarodowej sieci – kancelarię Sołtysiński, Kawecki, Szlęzak. CMS jest na podium pod względem przychodów, ale nie zysku. „Kontynuowany jest program naprawczy, który pozwala oczekiwać kolejnych dodatnich wyników w ciągu następnych lat, a co za tym idzie przychodów z tytułu posiadanych udziałów. Sytuację spółki ocenia się jako stabilną” – napisano w sprawozdaniu spółki BKP, która jest udziałowcem warszawskiej kancelarii.
Awansowały znajdujące się na kolejnych miejscach firmy Domański Zakrzewski Palinka i Baker McKenzie. Pierwsza dołączyła do grona kancelarii, których roczne obroty przekraczają 100 mln zł. Druga może sobie zapisać na plus to, że zyskała dwie pozycje. Dwa oczka stracił bowiem Greenberg Traurig, gdzie obroty spadły z kolei poniżej 100 mln zł. Liczba prawników tej kancelarii zmniejszyła się w 2019 r. z 13 do dziewięciu, a łączne przeciętne zatrudnienie z 64 do 57 osób.
Sprawozdanie tej firmy pokazuje, jak na początku roku prawnicy widzieli perspektywy wpływu pandemii na sytuację na rynku. „Z jednej strony możemy spodziewać się bardzo dużo zleceń od klientów, którzy muszą działać w zupełnie zmienionych warunkach (brak płynności finansowej, utrudnienia w realizacji statutowych zadań, zapaść na giełdach, wyzwania związane z nowymi metodami pracy itp.), z drugiej strony należy spodziewać się bardzo dużej ilości bankructw, niewypłacalności i zatorów płatniczych, odkładaniu transakcji itd.” – tak kierownictwo kancelarii oceniało sytuację pod koniec marca.
Dwie pozycje wyżej niż przed rokiem znalazła się także kancelaria Allen & Overy. Zyskała kosztem zamykającej pierwszą dziesiątkę firmy Rymarz Zdort, której regres zbiegł się z wyjściem z sieci Weil Gotshal Manges, oraz kancelarii White & Case, która spadła z 10. na 12. miejsce.
Na dalszych pozycjach łatwiej było o spektakularne awanse. Dziewięć oczek zyskała kancelaria Bird&Bird, osiem – PwC Legal, a aż 19 – Miller Canfield. Wśród mniejszych firm zdarzały się również znaczące spadki. W drugiej dziesiątce za taki można uznać cztery miejsca straty Hogan Lovells, w trzeciej – obsunięcie się o sześć pozycji krakowskiej firmy SPCG, w czwartej – osiem miejsc w dół kancelarii SMM Legal.

Mniej dla zagranicy

Łączne obroty kancelarii prawnych, które tworzą ranking największych firm prawniczych w naszym kraju, wyniosły w 2019 r. 2,65 mld zł. W porównaniu z rokiem poprzednim przychody niemal 70 kancelarii zwiększyły się łącznie o 140 mln zł – wynika z wyliczeń DGP. Wartość sprzedanych usług zwiększyła się średnio o 11 proc. Dwucyfrowy wzrost osiągnęło 26 kancelarii, równocześnie w 21 przypadkach miał miejsce regres. Na liście największych siedem firm pozostało na tej samej pozycji co rok wcześniej, 27 awansowało, a 33 poszło w dół (bierzemy tu pod uwagę firmy tworzące tegoroczne zestawienie).
Kancelarie z największym wzrostem i spadkiem przychodów, 2019 r. w stosunku do 2018 r., zł
wzrost
1 Dentons Europe Dąbrowski i Wspólnicy sp.k. 23 098 658
2 CMS Cameron Mckenna Nabarro Olswang Pośniak i Bejm sp.k. 17 794 529
3 Bird&Bird Szepietowski i Wspólnicy Sp. k. 16 846 465
4 PwC Legal Pawłowski, Żelaźnicki sp.k. 11 957 062
5 Allen & Overy, A. Pędzich Sp. k. 11 056 554
6 Domański Zakrzewski Palinka sp.k. 9 094 928
spadek
1 Greenberg Traurig Grzesiak sp.k. -11 023 703
2 Rymarz, Zdort, Gasiński, Her, Iwaniszyn, Miklas, Uziębło i Wspólnicy sp.k. -8 902 916
3 Linklaters C.Wiśniewski i Wspólnicy sp.k. -5 094 243
4 Deloitte Legal, Pasternak, Korba, Moskwa, Jarmul i Wspólnicy Kancelaria Prawnicza sp.k. -4 857 308
5 Hogan Lovells (Warszawa) LLP oddział w Polsce -4 775 593
6 Kancelaria Adwokatów i Radców Prawnych A. Łebek i Wspólnicy sp.k. -4 719 913
Największy procentowy wzrost – rzędu niemal 90 proc. – odnotowała kancelaria należąca do sieci Miller Canfield. Dzięki temu awansowała z siódmej do piątej dziesiątki największych graczy na naszym rynku prawniczym. Niedaleko za nią pod względem dynamiki firma Axelo, której przychody w 2019 r. były o ponad 80 proc. większe niż rok wcześniej. To jedna z czterech kancelarii, które nie były uwzględnione w poprzedniej edycji rankingu ze względu na zbyt małą skalę działania.
O poprawie (bądź pogorszeniu) pozycji w rankingu decyduje wzrost (lub spadek) obrotów w ujęciu bezwzględnym. Tu o największym sukcesie mogą mówić prawnicy Dentons, gdzie obroty urosły w przez rok o 23 mln zł. To wynik lepszy niż całkowita wartość usług ponad 30 podmiotów obecnych w tegorocznym zestawieniu. Nieco szybciej rosły przychody z usług na rzecz klientów krajowych. W efekcie udział zagranicy w przychodach spadł poniżej połowy.
Licząc w złotych, największy spadek zanotował Greenberg Traurig. Obroty zmniejszyły się tam o 11 mln zł, głównie za sprawą mniejszego eksportu usług (przychody od klientów krajowych były o ponad 10 proc. większe niż rok wcześniej). Ta firma, według serwisu Mergermaket, jeszcze w 2018 r. była liderem w doradztwie na polskim rynku fuzji i przejęć – pod względem wartości transakcji. W 2019 r. spadła na ósme miejsce.
Najbardziej zyskowne kancelarie, wynik netto, zł
2o19 2018
1 Sołtysiński Kawecki & Szlęzak – Kancelaria Radców Prawnych i Adwokatów sp.k. 55 150 989 56 352 458
2 Clifford Chance, Janicka, Krużewski, Namiotkiewicz i Wspólnicy sp.k. 48 803 382 49 592 866
3 Domański Zakrzewski Palinka sp.k. 42 402 882 34 200 111
4 White & Case M. Studniarek i Wspólnicy – Kancelaria Prawna sp.k. 25 844 315 26 064 211
5 Baker McKenzie Krzyżowski i Wspólnicy sp.k. 21 575 424 22 665 055
6 Wardyński i Wspólnicy sp.k. 21 180 347 19 412 910
7 Allen & Overy, A. Pędzich Sp. k. 18 200 395 8 548 872
8 WKB Wierciński, Kwieciński, Baehr sp.k. 15 184 218 14 111 729
9 T. Studnicki, K. Płeszka, Z. Ćwiąkalski, J. Górski sp.k. 14 951 060 14 762 593
10 Raczkowski sp.k. 14 900 907 15 754 720
Kłopoty ze sprzedażą usług na rzecz klientów zagranicznych można traktować jako potwierdzenie spadającego zainteresowania krajowym rynkiem ze strony inwestorów spoza Polski. Jeśli już obsługiwane przez prawników transakcje dochodziły do skutku, to nie dotyczyły już tylko wchodzenia na nasz rynek. Od kilku lat dużo mówi się na temat „repolonizacji”. Najwyraźniej dotyka ona również kancelarii prawnych. Na to nakładał się brak dużych transakcji na rynku kapitałowym. Jeśli do nich dochodziło, to na ogół było wycofywanie spółek z giełdy. Dopiero w tym roku miała miejsce duża oferta publiczna Allegro (z udziałem Clifford Chance, Allen & Overy oraz Greenberg Traurig). Czy można jednak mówić, że przełamała dotychczasową flautę? Niekoniecznie. Kilka tygodni później oferta Canal+ nie doszła do skutku (tu doradzały firmy Rymarz Zdort, DLA Piper oraz SSW).

Nie tylko obrót

Przychody to najważniejsza kategoria, bo tu nie ma znaczenia specyfika poszczególnych firm. Inaczej z zyskiem, który jest często pochodną zaangażowania wspólników bądź partnerów w działalność spółki.
Łączny wynik kancelarii ujętych w zestawieniu to prawie 560 mln zł. Dużą część spośród najbardziej dochodowych kancelarii stanowią firmy o rodzimym rodowodzie, które nie muszą dzielić się dochodami z zagraniczną centralą. Numerem jeden pod tym względem jest firma Sołtysiński, Kawecki Szlęzak. Tam jednak zysk trzeba podzielić na 45 partnerów. Spośród krajowych firm wśród liderów dochodowości są jeszcze Domański Zakrzewski Palinka czy Wardyński i Wspólnicy. Z grona firm zagranicznych wyróżnia się pod tym względem – tak było również w poprzednich latach – Clifford Chance.
Pięć firm obecnych w zestawieniu poniosło w 2019 r. stratę.
Koszty wynagrodzeń odgrywają w kancelariach mniejszą rolę – to często wynagrodzenie personelu pomocniczego. I one w niektórych firmach stanowią jednak znaczącą pozycję kosztową. Dotyczy to zwłaszcza podmiotów powiązanych z rynkiem wierzytelności, które mają do czynienia z „produkcją masową”. W kancelarii Raven powiązanej z Krukiem, liderem naszego rynku windykacyjnego, koszty wynagrodzeń urosły w ub.r. o ponad 7 proc., do 15,6 mln zł. Zostało to jednak z nadwyżką zrekompensowane przez 8-proc. wzrost przychodów. W powiązanej z systemem spółdzielczych kas oszczędnościowo-kredytowych firmie HTP Puniewska Waszczyńska wydatki osobowe urosły o 14 proc., ale przychody – o niemal jedną czwartą.
Wielkość firm można mierzyć również poprzez ich zasoby finansowe. Na przykład porównując sumę bilansową. Tu liderem jest White & Case. Główną częścią aktywów są tu należności od innych podmiotów z grupy, z czego połowa przypadała w końcu 2019 r. na kancelarie w Nowym Jorku i Londynie (na kolejnych miejscach były Praga i Hamburg). Firma w Polsce stosunkowo niewielką część zysku wypłaca w postaci dywidendy, dzięki czemu dysponuje największym kapitałem spośród działających w naszym kraju kancelarii. A równocześnie dywidenda nie trafia za granicę. Głównym udziałowcem jest spółka z o.o. White & Case (Poland).
Na drugim miejscu zarówno pod względem wielkości aktywów, jak i funduszy własnych jest Dentons. W rankingu „kapitałowym” wyróżnia się kancelaria Sadkowski i Wspólnicy. Jest tu na trzecim miejscu, podczas gdy pod względem przychodów lokuje się w piątej dziesiątce. Kapitał finansuje tam takie pozycje aktywów jak wartości niematerialne i prawne oraz nieruchomości.

Kogo zabrakło

Kilku kancelarii obecnych w poprzedniej edycji rankingu DGP tym razem nie mogliśmy uwzględnić, bo nie zamieściły one swoich sprawozdań w Krajowym Rejestrze Sądowym.
W pierwszej dwudziestce naszego zestawienia była rok temu Kancelaria Prawna GetBack Mariusz Brysik. Jeszcze w 2018 r. jej obroty wynosiły niemal 39 mln zł (afera GetBacku związana z niespłaconymi obligacjami firmy windykacyjnej wybuchła wiosną tego roku). W lipcu 2020 r. ostatecznie rozstała się z windykatorem – bohaterem być może największej afery na naszym rynku kapitałowym. GetBack ma przedstawić swoje wyniki za 2019 r. w tym tygodniu. Jego była kancelaria do tej pory tego nie zrobiła.
Kancelarie o największych aktywach, zł, stan w końcu 2019 r.
1 White & Case M. Studniarek i Wspólnicy – Kancelaria Prawna sp.k. 163 435 700
2 Dentons Europe Dąbrowski i Wspólnicy sp.k. 124 580 905
3 Allen & Overy, A. Pędzich Sp. k. 103 708 912
4 Linklaters C.Wiśniewski i Wspólnicy sp.k. 91 777 792
5 Clifford Chance, Janicka, Krużewski, Namiotkiewicz i Wspólnicy sp.k. 84 151 390
6 Kochański & Partners sp.k. 56 018 623
7 CMS Cameron Mckenna Nabarro Olswang Pośniak i Bejm sp.k. 53 771 978
8 Rymarz, Zdort, Gasiński, Her, Iwaniszyn, Miklas, Uziębło i Wspólnicy sp.k. 50 071 597
9 Hogan Lovells (Warszawa) LLP oddział w Polsce 47 914 212
10 Greenberg Traurig Grzesiak sp.k. 45 385 983
Kancelarie o największych kapitałach, zł, stan w końcu 2019 r.
1 White & Case M. Studniarek i Wspólnicy – Kancelaria Prawna sp.k. 93 633 080
2 Dentons Europe Dąbrowski i Wspólnicy sp.k. 43 824 699
3 Sadkowski i Wspólnicy sp.k. 34 002 943
4 Greenberg Traurig Grzesiak sp.k. 33 968 823
5 Kochański & Partners sp.k. 31 007 000
6 Domański Zakrzewski Palinka sp.k. 28 369 724
7 Hogan Lovells (Warszawa) LLP oddział w Polsce 25 620 210
8 Sołtysiński Kawecki & Szlęzak – Kancelaria Radców Prawnych i Adwokatów sp.k. 22 602 589
9 Wardyński i Wspólnicy sp.k. 20 230 057
10 Linklaters C.Wiśniewski i Wspólnicy sp.k. 18 743 089
Tajemnicą owiane jest również sprawozdanie finansowe firm Spaczyński, Szczepaniak i Wspólnicy oraz Noerr Biedecki (w obu przypadkach ostatnie dostępne sprawozdanie obejmuje 2017 r.; dane dla SSW zaczerpnęliśmy z serwisu rynekprawniczy.pl) czy specjalistycznej firmy Sulima Grabowska Sierzputowska Biuro Patentów i Znaków Towarowych. Ta ostatnia kancelaria zamykała rok temu trzecią dziesiątkę zestawienia DGP. Pod koniec piątej dziesiątki była wówczas kancelaria Magnusson, Tokaj i Partnerzy Adwokaci i Radcowie Prawni. Jej wspólnicy w 2019 r. ogłosili wyjście ze skandynawskiej sieci. Obecnie funkcjonują pod marką Penteris.
Są i tacy gracze naszego rynku prawniczego, którzy nie mieszczą się w rankingu ze względu na prowadzenie działalności w ramach więcej niż jednego podmiotu. Tak jest w przypadku spółki jawnej Rączkowski, Kwieciński Adwokaci. Jej ubiegłoroczne przychody to 9,9 mln zł, o niemal jedną dziesiątą więcej niż w 2018 r. Dodanie 5,3 mln zł obrotów firmy Rączkowski, Kwieciński Adwokaci spółka partnerska dałoby firmie miejsce w piątej dziesiątce zestawienia. Poniżej granicy 10 mln zł znalazła się kancelaria Euler Hermes, Okurowska-Minkiewicz, Maliszewski. Niewykluczone, że na naszej liście powinna być firma Drzewiecki, Tomaszek i Wspólnicy. Wiadomo tyle, że miała w 2019 r. prawie 5,5 mln zł zysku. W KRS nie jest dostępne jej sprawozdanie, a tylko uchwała wspólników o zatwierdzeniu wyników.
Na liście DGP nie ma wyspecjalizowanych firm stających po stronie konsumentów w sporach z instytucjami finansowymi – dotyczy to zwłaszcza hipotecznych kredytów walutowych. Najwyraźniej są one jeszcze zbyt małe (często nie mają też statusu spółki komandytowej czy partnerskiej, a w związku z tym nie muszą publikować sprawozdań finansowych). Dwa wyjątki to kancelarie związane z firmami odszkodowawczymi: A. Łebek oraz EuCO. Obie w minionym roku zanotowały jednak spadek przychodów. Obsługą spraw frankowych chwali się również firma Jedliński, Bierecki i Wspólnicy. Ona jednak wśród klientów ma także takie firmy, jak państwowy koncern paliwowy Orlen czy Bank Pekao. ©℗
Największe kancelarie prawne w Polsce, dane w zł
Pozycja Firma Przychody Koszty wynagrodzeń Wynik finansowy Aktywa Fundusze własne
2019 2018 2019 2018 2019 2018 2019 2018 2019 2018 2019 2018
1 1 Dentons Europe Dąbrowski i Wspólnicy sp.k. 217 832 083 194 733 425 17 680 904 14 321 344 12 923 026 18 601 900 124 580 905 86 417 344 43 824 699 43 919 295
2 4 CMS Cameron Mckenna Nabarro Olswang Pośniak i Bejm sp.k. 123 782 710 105 988 181 14 089 209 13 784 995 5 138 797 1 453 774 53 771 978 46 291 105 12 891 243 7 752 446
3 2 Clifford Chance, Janicka, Krużewski, Namiotkiewicz i Wspólnicy sp.k. 120 965 684 119 112 124 16 633 610 16 349 842 48 803 382 49 592 866 84 151 390 76 627 543 15 706 132 16 481 349
4 3 Sołtysiński Kawecki & Szlęzak – Kancelaria Radców Prawnych i Adwokatów sp.k. 115 086 491 113 720 408 13 918 936 12 868 742 55 150 989 56 352 458 42 386 516 40 105 180 22 602 589 23 288 571
5 6 Domański Zakrzewski Palinka sp.k. 106 748 049 97 653 121 14 369 038 12 059 312 42 402 882 34 200 111 40 842 148 35 306 412 28 369 724 22 356 283
6 8 Baker McKenzie Krzyżowski i Wspólnicy sp.k. 97 242 369 93 620 237 11 533 626 10 960 423 21 575 424 22 665 055 30 053 812 22 109 619 2 246 099 7 152 445
7 5 Greenberg Traurig Grzesiak sp.k. 92 493 037 103 516 741 8 621 568 9 031 911 11 868 117 20 307 346 45 385 983 51 785 473 33 968 823 42 189 991
8 7 Linklaters C.Wiśniewski i Wspólnicy sp.k. 91 034 777 96 129 020 10 631 802 11 446 549 5 283 089 11 971 330 91 777 792 85 394 785 18 743 089 25 431 330
9 11 Allen & Overy, A. Pędzich sp.k. 84 239 903 73 183 349 12 014 587 10 863 973 18 200 395 8 548 872 103 708 912 57 707 497 18 536 938 8 874 981
10 9 Rymarz, Zdort, Gasiński, Her, Iwaniszyn, Miklaws, Uziębło i Wspólnicy sp.k. 80 407 773 89 310 689 7 866 554 7 182 088 -4 219 265 12 242 652 50 071 597 75 331 164 9 180 735 13 400 000
11 12 Wardyński i Wspólnicy sp.k. 75 975 841 71 159 035 9 595 263 9 930 616 21 180 347 19 412 910 39 651 093 40 589 183 20 230 057 19 077 148
12 10 White & Case M. Studniarek i Wspólnicy – Kancelaria Prawna sp.k. 75 541 800 78 512 675 4 920 655 5 003 955 25 844 315 26 064 211 163 435 700 141 137 991 93 633 080 73 788 764
13 13 DLA Piper Giziński Kycia sp.k. 73 098 281 64 191 094 6 183 174 5 849 671 13 622 666 17 629 552 34 689 741 29 837 544 23 000 2 128 673
14 14 Deloitte Legal, Pasternak, Korba, Moskwa, Jarmul i Wspólnicy Kancelaria Prawnicza sp.k. 53 455 038 58 312 346 6 975 261 7 762 591 7 091 937 6 185 607 11 722 266 12 863 070 2 365 046 949 821
15 15 Kancelaria Prawna Raven P. Krupa sp.k. 50 601 621 46 861 306 15 631 782 14 560 030 14 012 892 14 346 360 13 816 956 25 451 261 6 903 519 15 091 958
16 25 Bird&Bird Szepietowski i Wspólnicy sp.k. 47 225 127 30 378 662 1 691 448 1 225 610 8 167 117 1 770 163 26 029 998 13 698 845 -7 221 335 8 167 117
17 18 DWF Poland Jamka sp.k. 46 229 910 42 249 543 4 455 307 4 571 842 733 211 -6 599 880 25 255 099 23 917 977 17 409 188 18 850 900
18 19 WKB Wierciński, Kwieciński, Baehr sp.k. 46 175 816 37 528 989 4 022 235 3 161 272 15 184 218 14 111 729 18 369 603 13 622 372 12 523 229 10 801 503
19 17 Kochański & Partners sp.k. 44 353 405 43 987 362 3 019 604 1 177 463 9 322 493 4 531 152 56 018 623 35 469 810 31 007 000 6 001 000
20 16 Hogan Lovells (Warszawa) LLP oddział w Polsce 41 854 918 46 630 511 6 651 213 6 328 251 -5 921 977 3 859 325 47 914 212 47 324 095 25 620 210 33 379 153
21 22 Gide Tokarczuk Grześkowiak Sadownik sp.k. 40 655 949 32 087 507 993 644 855 768 8 683 631 8 759 887 26 593 010 18 925 742 12 263 416 10 640 046
22 26 Spaczyński, Szczepaniak i Wspólnicy* 37 700 000 30 269 127 bd bd bd 4 478 615 bd 12 861 293 bd 8 894 839
23 31 PwC Legal Pawłowski, Żelaźnicki sp.k. 37 017 681 25 060 619 5 250 872 4 154 128 6 173 495 3 000 813 5 394 054 7 255 308 1 347 994 6 000
24 21 Rödl Kancelaria Prawna sp.k. 36 841 928 32 348 737 9 368 624 8 322 858 2 006 937 2 831 519 10 256 590 9 833 864 1 768 937 3 038 519
25 23 Raczkowski sp.k. 35 572 302 31 889 496 4 781 335 4 338 391 14 900 907 15 754 720 12 601 159 11 252 911 8 686 788 8 149 491
26 20 T. Studnicki, K. Płeszka, Z. Ćwiąkalski, J. Górski sp.k. 35 325 483 33 653 229 1 713 809 1 540 855 14 951 060 14 762 593 11 047 982 11 016 541 8 518 309 9 206 849
27 24 Kancelaria Prawnicza Maciej Panfil i Partnerzy sp.k. 32 037 143 30 653 289 8 909 058 7 929 296 2 061 850 2 258 109 8 401 196 8 542 163 2 246 274 2 067 402
28 28 Wolf Theiss P. Daszkowski sp.k. 28 548 108 26 546 709 1 674 540 1 652 643 8 883 071 2 611 147 15 083 514 12 378 124 4 525 781 -866 649
29 34 Kancelaria Prawna HTP Puniewska Waszczyńska sp.k. 27 907 770 22 516 974 13 573 984 11 896 186 3 553 937 1 550 232 7 113 805 4 800 726 1 343 366 1 264 859
30 35 Ernst & Young Law Tałasiewicz, Zakrzewska i Wspólnicy sp.k. 26 633 658 20 997 917 3 108 237 3 779 301 3 435 097 3 115 284 10 725 126 10 323 294 3 537 097 3 217 284
31 30 Traple Konarski Podrecki i Wspólnicy Sp.J. 24 848 113 25 227 878 bd bd 5 695 649 7 322 989 7 058 312 7 238 032 bd bd
32 33 Olesiński i Wspólnicy sp.k. 24 690 360 22 803 754 4 454 013 4 174 400 3 398 795 4 667 212 12 084 563 11 115 587 7 375 992 7 553 693
33 29 Gessel, Koziorowski sp.k. 24 573 422 25 718 180 bd bd 7 340 501 8 877 088 7 227 163 8 166 855 5 549 169 5 673 200
34 41 JDP Drapała & Partners sp.k. 24 162 963 18 938 081 1 769 621 1 244 669 11 880 680 9 235 678 13 368 734 11 010 328 12 021 758 9 376 756
35 27 SMM Legal Maciak Mataczyński Adwokaci sp.k. 22 427 074 26 813 237 1 860 551 1 898 324 9 994 480 13 655 092 5 476 168 6 025 297 3 819 748 4 267 654
36 37 Bieniak Smołuch Wielhorski Wojnar i Wspólnicy sp.k. 22 172 342 20 440 581 530 008 660 067 2 130 975 2 409 966 7 657 260 7 043 146 2 237 375 2 516 366
37 44 Eversheds Sutherland Wierzbowski sp.k. 20 895 000 17 383 000 2 355 000 2 634 000 5 346 000 2 369 000 8 007 000 6 295 000 4 492 000 1 418 000
38 42 BSJP Brockhuis Jurczak Prusak Sroka Nilsson sp.k. 20 619 563 18 022 639 2 073 501 1 771 208 6 565 441 5 672 912 9 782 281 9 174 704 7 144 016 7 061 605
39 46 „Kubas, Kos, Gałkowski – Adwokaci Spółka Partnerska” sp.k. 20 021 104 16 856 303 1 436 089 1 213 543 9 924 874 7 491 014 4 877 163 3 455 443 2 098 382 2 014 481
40 36 Maruta Wachta Spółka Jawna 20 002 187 20 754 009 2 051 166 1 502 414 4 850 211 5 929 640 8 410 078 8 105 859 1 141 149 5 634 806
41 40 GWW Grynhoff i Partnerzy Radcowie Prawni i Doradcy Podatkowi sp.p. 19 895 398 19 852 593 1 033 217 887 617 6 701 667 6 542 085 8 373 373 9 692 604 4 097 738 4 307 302
42 43 Kancelaria Radców Prawnych i Adwokatów Głuchowski, Siemiątkowski, Zwara sp.p. 19 646 061 18 015 416 1 363 493 1 208 005 6 704 163 8 232 208 7 811 567 8 788 463 6 433 142 7 282 708
43 38 Koksztys Kancelaria Prawa Gospodarczego sp.k. 19 540 079 20 035 369 4 449 370 3 935 396 50 755 402 768 7 126 298 7 875 940 384 563 328 708
44 63 Miller, Canfield, W.Babicki, A. Chełchowski i Wspólnicy sp.k. 19 359 777 10 362 110 1 395 897 1 163 398 11 271 337 3 318 249 13 380 789 7 044 433 8 767 851 1 607 178
45 54 Schönherr Stangl sp.k. 18 879 436 12 132 800 977 518 902 911 3 590 588 1 601 321 10 093 653 4 733 476 5 803 577 2 212 989
46 32 Kancelaria Adwokatów i Radców Prawnych A. Łebek i Wspólnicy sp.k. 18 437 541 23 157 454 1 842 103 2 134 106 5 395 621 7 346 254 7 944 210 8 375 307 5 462 621 6 013 254
47 47 Sadkowski i Wspólnicy sp.k. 18 341 520 16 585 023 1 096 575 1 229 107 3 323 952 2 150 915 41 718 048 39 784 748 34 002 943 35 985 851
48 39 Squire Patton Boggs Krześniak sp.k. 17 802 940 19 991 045 1 951 128 2 104 020 2 996 877 2 955 514 6 575 412 6 533 629 649 722 649 722
49 50 RKKW – Kwaśnicki, Wróbel & Partnerzy – Radcowie Prawni i Adwokaci sp.p. 17 084 621 13 279 377 1 178 395 1 036 845 7 902 394 5 829 521 6 522 416 4 294 245 4 914 484 3 385 341
50 45 Resist Rezanko Sitek Kancelaria Adwokatów i Radców Prawnych sp.p. 16 037 580 16 949 636 2 482 904 2 307 643 76 535 676 176 905 434 1 425 216 166 535 512 553
51 48 Leśnodorski, Ślusarek i Wspólnicy sp.k. 14 610 361 15 697 653 1 352 545 1 242 809 3 214 129 3 669 149 7 447 051 7 817 032 3 217 609 3 672 629
52 53 Bieniak, Wielhorski, Wojnar i Partnerzy. Adwokaci, Radcowie Prawni i Doradcy Podatkowi. sp.p. 14 152 733 12 175 456 1 311 263 1 133 864 5 850 657 4 599 773 10 287 621 4 638 991 5 851 457 3 250 648
53 51 Elżanowski Cherka & Wąsowski Kancelaria Prawna sp.k. 13 588 320 12 518 988 695 262 629 641 4 809 735 5 696 846 3 793 027 5 580 142 2 866 602 4 848 527
54 65 Kancelaria Prawna „Lexus” sp.k. 13 435 608 9 865 493 4 907 063 4 941 364 1 855 636 376 292 5 683 472 5 956 581 5 341 665 5 595 665
55 64 Dubiński Jeleński Masiarz i Wspólnicy sp.k. 13 425 871 9 991 213 1 044 144 925 135 5 463 389 2 551 010 5 563 538 4 390 465 3 931 113 2 635 410
56 49 Radzikowski, Szubielska i Wspólnicy sp.k. 13 406 322 14 330 591 352 369 430 988 5 177 075 4 632 876 5 603 977 5 418 930 4 686 442 4 746 916
57 bd NGL Wiater sp.k. 13 186 969 bd 255 106 bd 5 234 135 bd 4 180 834 bd 3 270 155 bd
58 67 Axelo Ostrowski Domagalski i Wspólnicy sp.k. 12 955 854 7 157 619 1 035 964 658 541 1 785 036 406 138 1 886 230 1 699 228 906 660 696 152
59 57 Kancelaria Prawna Schampera, Dubis, Zając i Wspólnicy sp.k. 12 672 488 11 671 652 513 414 487 860 4 155 208 3 016 815 3 487 849 3 521 253 1 611 720 1 540 675
60 55 DeBenedetti Majewski Szcześniak Kancelaria Prawnicza sp.k. 12 028 788 12 121 763 977 150 916 535 4 633 271 4 512 569 4 782 920 4 111 600 3 744 702 3 267 162
61 59 Kancelaria Adwokatów i Radców Prawnych P.J. Sowisło & Topolewski sp.k.-a. 11 768 896 11 353 012 1 315 642 1 169 863 6 253 749 914 18 345 857 17 499 170 3 326 087 3 304 833
62 61 Drzewiecki, Tomaszek i Wspólnicy sp.k. 11 592 140 10 868 572 745 518 603 553 3 628 688 4 268 297 6 069 331 5 216 407 3 496 273 3 562 744
63 62 D. Dobkowski sp.k. 11 276 778 10 482 650 2 605 607 2 549 600 -1 190 624 976 562 7 120 841 7 961 644 811 876 2 239 117
64 58 Crido Legal J.Ziółek i Wspólnicy sp.k. 10 695 543 11 404 593 1 971 166 1 612 341 -1 873 095 303 551 3 371 897 3 128 505 -1 935 530 483 732
65 52 M. Romanowski i Wspólnicy sp.k. 10 569 688 12 416 787 bd bd 5 734 384 7 233 531 3 396 169 3 730 520 1 851 959 2 133 575
66 66 Jedliński, Bierecki i Wspólnicy Kancelaria Radców Prawnych i Adwokatów sp.k. 10 205 610 7 897 972 2 173 003 2 247 212 4 738 346 2 321 400 2 394 440 2 116 986 1 750 000 1 431 425
67 56 Kancelaria Radców Prawnych EuCO – Joanna Smereczańska-Smulczyk i Wspólnicy sp.k.-a. 10 063 259 11 774 085 3 217 077 2 169 229 -677 096 1 229 821 22 313 201 26 943 643 10 725 497 11 402 593
68 60 Chajec, Don-Siemion & Żyto sp.k. 10 053 337 10 988 745 1 704 011 1 447 313 892 362 920 390 4 492 225 5 382 630 1 494 072 1 672 308
*dane za 2019 r. przybliżone, na podstawie: rynekprawniczy.pl
źródło: sprawozdania finansowe