Trwająca już od pewnego czasu cyfryzacja procesu inwestycyjno-budowlanego zakłada stopniowe przełożenie na postać online całego procesu wypełniania wniosków i wydawania pozwoleń budowlanych, a także stworzenie elektronicznego dziennika budowy, elektronicznego centralnego rejestru osób, które mają uprawnienia budowlane (e-CRUB) oraz konta inwestora w serwisie e-budownictwo. Celem tych działań i zmian legislacyjnych jest uproszczenie i skrócenie procesu budowlanego. Będąca jej ważną składową cyfryzacja postępowania budowlanego jest zaś również odpowiedzią na potrzebę rozwoju nowoczesnej administracji, działającej sprawnie i szybko. Zmiany jednak nie wydarzą się od razu. Nadal zachowana została także dotychczasowa forma składania dokumentacji do organów administracji architektoniczno-budowlanej i organów nadzoru budowlanego, czyli forma papierowa. ramka 1

Ramka 1