Polska awansowała o 10 miejsc na 21. pozycję w stworzonym przez PwC rankingu Labour Market Performance Index, analizującym dojrzałość rynku pracy w krajach OECD. Od 2007 r. Polska dokonała największego awansu spośród analizowanych państw.

"Analiza PwC pokazuje ogromny potencjał ekonomiczny, który mógłby zostać uwolniony w przypadku większej aktywizacji zawodowej wszystkich analizowanych grup. Gdyby krajom OECD udało się osiągnąć poziom notowany w Szwecji w zakresie liczby osób nieaktywnych na rynku pracy i w systemie edukacji w wieku 20-24 lata, stopy zatrudnienia kobiet oraz osób powyżej 55. roku życia, PKB mógłby wzrosnąć w długiej perspektywie nawet o ok. 7 bln USD. Tylko dla Polski oznaczałoby to wzrost PKB o 135 mld USD" - powiedział partner zarządzający działem doradztwa biznesowego w PwC Mike Wilder, cytowany w komunikacie.

Na pierwszym miejscu Labour Market Performance Index znajduje się Islandia, następnie kolejne miejsca zajmują Szwecja i Nowa Zelandia. Na przeciwległym biegunie są Hiszpania, Włochy i Grecja (Łotwa i Turcja nie są uwzględnione w rankingu ze względu na brak danych w zestawieniu Women in Work Index).

>>> Czytaj też: Pułapka w uldze na ZUS. Przedsiębiorcy mogą nie wypracować minimalnej emerytury

"Najlepiej jednak wygląda sytuacja w zakresie przyjazności rynku pracy dla kobiet. W Polsce, dzięki relatywnie niskiemu gender pay gap i małemu bezrobociu wśród kobiet, zajmujemy wysoką, 8. pozycję" - podkreślono w komunikacie.

Eksperci PwC wskazali na trzy kluczowe obszary działań, które powinny być podjęte w celu podnoszenia jakości rynku pracy - tj. komunikację i obalanie mitów, np. dotyczących mniejszej efektywności starszych pracowników, inwestycje w szkolenia pracowników oraz wdrożenie elastycznych modeli pracy, zarówno w zakresie godzin, miejsca wykonywania obowiązków czy wynagradzania.

Zestawienie PwC Labour Market Performance Index powstało na podstawie zagregowania trzech rankingów PwC, które analizują rynek pracy pod kątem aktywności zawodowej i warunków pracy dla: kobiet (Women in Work Index), osób starszych (Golden Age Index) oraz młodych (Youth Employment Index).

>>> Czytaj też: Więcej pieniędzy? Ludzie chcą podwyżki płacy, więc ją dostaną [SONDAŻ]