Polska wypadła powyżej średniej UE w obszarach wykorzystania stałych łączy szerokopasmowych i zasięgu stałych sieci o bardzo dużej przepływowości w unijnym rankingu DESI - indeksu gospodarki cyfrowej i społeczeństwa cyfrowego - na 2020 r.

DESI na 2020 r. oparto na danych za 2019 r. Jak wynika z opublikowanych przez Komisję Europejską danych, w Polsce wykorzystanie stałych łączy szerokopasmowych o prędkości co najmniej 100 Mb/s obejmowało 28 proc. gospodarstw domowych, przy średniej unijnej 26 proc.

Z kolei zasięg stałych sieci o bardzo dużej przepływności wyniósł w Polsce 60 proc. gospodarstw domowych, przy unijnej średniej 44 proc.

W obszarze łączność - jednym z pięciu, które składają się na DESI - Polska awansowała z 20. na 15. miejsce z wynikiem 51,3, wobec średniej UE na poziomie 50,1.

Na indeks, obok łączności składają się jeszcze obszary: kapitał ludzki, użycie internetu, integracja technologii cyfrowych oraz cyfrowe usługi publiczne. W czterech ostatnich obszarach Polska wypadła poniżej średniej unijnej.

Ogółem w DESI 2020 r. Polska uplasowała się na 23. miejscu na 28 państw. To awans o dwie pozycje w stosunku do rankingu z ubiegłego roku.

Ogółem w rankingu Polska uzyskała niemal 45 punktów na 100. Średnia unijna to 52,6. Pierwsza Finlandia miała indeks na poziomie ponad 72, ostatnia Bułgaria - niecałych 37.