Zasadą rankingu Perły Samorządu jest ocenianie działań podejmowanych w konkretnym roku. Podczas konstruowania ankiety, wypełnianej później przez gminy, niełatwo jest jednak odciąć wydarzenia bieżące od kwestii, którymi włodarze i ich urzędy zajmowali się w roku poprzednim. Jeszcze trudniejsze zadanie stoi przed członkami kapituły – muszą oceniać działania realizowane przez jednostki samorządu co najmniej kilka miesięcy, a nawet rok wcześniej, jednocześnie znając realia, w jakich funkcjonują one obecnie. W taki sposób, co roku, powstaje lista zwycięzców. Ta tegoroczna jest wyjątkowa, bo poza wszelkimi trudnościami, z którymi samorządy mierzyły się w 2020 r., wyzwaniem była sama zmienność sytuacji. Funkcjonowanie samorządowców – zarówno włodarzy, jak i urzędników – było zaś diametralnie inne od tego, do którego przywykli. Każdy tydzień sprawiał, że trzeba było podejmować kolejne próby, ale bez możliwości zastosowania jakichkolwiek, wcześniej przyjętych schematów postepowania – od dobrych praktyk po regulacje prawne. Bardzo często powstawały one post factum. Ubiegły rok pokazał jednocześnie, jak duży wpływ na nasze życie ma administracja lokalna – to tam otrzymywaliśmy bezpośrednie informacje i wsparcie, jeśli takie było nam potrzebne.
Brawa należą się wszystkim