Miniony rok postawił przed samorządami nowe, trudne wyzwania związane z zapobieganiem pandemii i ograniczaniem strat, jakie spowodowała. Zarówno gminy miejskie, jak i wiejskie, musiały nie tylko zrewidować zamierzenia inwestycyjne, lecz także reagować na kryzys gospodarczy, w tym podejmować działania na rzecz lokalnych przedsiębiorców, organizować naukę zdalną, a nierzadko też zmieniać formę pracy urzędów. Wiele jednostek wprowadziło rozwiązania na rzecz poprawy bezpieczeństwa i ochrony mieszkańców, i to jeszcze zanim były one regulowane na poziomie krajowym, oraz angażowało się w akcje solidarnościowe i w pomoc medykom, nie bacząc na formalne utrudnienia i koszty.
W tegorocznej edycji rankingu postanowiliśmy zbadać, jak samorządy odnalazły się w nowej rzeczywistości i docenić te z nich, które poradziły sobie najlepiej. Niezależnie od tego, jak są duże.