Za kilka dni wystartujemy z dziewiątą edycją „Pereł Samorządu” i po raz kolejny wytypujemy gminy i włodarzy, którzy realizują swoje zadania w wyróżniający się sposób. Nie wszystko będzie jak dotychczas, bo koronawirus wymusił zmiany w działaniu samorządów, co z kolei wpłynęło na modyfikację naszej corocznej ankiety.

Miniony rok postawił przed samorządami nowe, trudne wyzwania związane z zapobieganiem pandemii i ograniczaniem strat, jakie spowodowała. Zarówno gminy miejskie, jak i wiejskie, musiały nie tylko zrewidować zamierzenia inwestycyjne, lecz także reagować na kryzys gospodarczy, w tym podejmować działania na rzecz lokalnych przedsiębiorców, organizować naukę zdalną, a nierzadko też zmieniać formę pracy urzędów. Wiele jednostek wprowadziło rozwiązania na rzecz poprawy bezpieczeństwa i ochrony mieszkańców, i to jeszcze zanim były one regulowane na poziomie krajowym, oraz angażowało się w akcje solidarnościowe i w pomoc medykom, nie bacząc na formalne utrudnienia i koszty.
W tegorocznej edycji rankingu postanowiliśmy zbadać, jak samorządy odnalazły się w nowej rzeczywistości i docenić te z nich, które poradziły sobie najlepiej. Niezależnie od tego, jak są duże.
Zmiany w rankingu
Chcąc sprawdzić aktywność małych społeczności, które dotychczas nie były reprezentowane w „Perłach Samorządu” zbyt licznie, jak większe samorządy, do rankingu wprowadziliśmy nową grupę – gmin do 5 tys. mieszkańców. Oznacza to, że w dziewiątej edycji najlepsze gminy i najlepsi włodarze zostaną wybrani w pięciu kategoriach:
 • gmina do 5 tys. mieszkańców,
 • gmina wiejska powyżej 5 tys. mieszkańców,
 • gmina miejsko-wiejska powyżej 5 tys. mieszkańców,
 • gmina miejska do 100 tys. mieszkańców,
 • gmina miejska powyżej 100 tys. mieszkańców.
Zmiany nie ominęły także pytań badawczych. W większości przyjęły one charakter pytań zamkniętych pogrupowanych w pięć obszarów tematycznych najbardziej angażujących samorządy w 2020 r., tj.:
 • gospodarka, w tym wsparcie przedsiębiorców i przedsiębiorczości;
 • edukacja;
 • cyfryzacja, w tym działania o charakterze smart city;
 • zdrowie i opieka;
 • środowisko, w tym gospodarka komunalna.
W każdym z nich znajdują się pytania o aktywność spowodowaną pandemią COVID-19, środki finansowe przeznaczane na poszczególne działania, w tym te dotyczące środowiska, społeczeństwa i ładu korporacyjnego.
Najlepszy włodarz i dobra praktyka
Wzorem minionych lat chcemy też wyłonić najlepszego włodarza, czyli wójta, burmistrza lub prezydenta miasta, który dobrze reprezentował gminę na forum publicznym, skutecznie zarządzał urzędem i był zaangażowany w inicjatywy lokalnej społeczności. Nie rezygnujemy również z poszukiwania Liderów Dobrych Praktyk w czterech obszarach, tj.:
 • gospodarki,
 • edukacji,
 • zdrowia i opieki ,
 • środowiska.
Mamy nadzieję, że kolejny raz będziemy mogli wyróżnić miasta i gminy za ciekawe, oryginalne pomysły i dobre inicjatywy. Przypominamy jednocześnie, że pytania dotyczące dobrych praktyk są pytaniami dodatkowymi, nie wpływają bezpośrednio na pozycję w rankingu i można je pominąć. Choć oczywiście liczymy na aktywność w udzielaniu odpowiedzi także na nie, gdyż zawsze warto podzielić się z innymi dobrymi i wypróbowanymi praktykami.
Nowy partner
Partnerem merytorycznym konkursu w nowej odsłonie została firma doradcza PwC, która od lat doradza samorządom oraz innym instytucjom publicznym. W poszukiwaniu samorządów i samorządowców realizujących swoje zadania w ponadprzeciętny sposób redakcję wspiera zespół ds. sektora publicznego w PwC składający się z ekspertów w zakresie polityki publicznej, administracji czy ekonomii. Mają oni duże, wieloletnie doświadczenie w pracy na rzecz instytucji sektora publicznego każdego szczebla. – W ostatnich latach wdrożyliśmy wiele rozwiązań i projektów kompleksowo wspierających modernizację sektora publicznego nie tylko w Polsce, lecz także innych krajach Europy Środkowo-Wschodniej. Miasta i regiony z naszej części Europy mierzą się z podobnymi wyzwaniami. Doświadczenie współpracy z instytucjami samorządowymi w różnych państwach pozwala nam nie tylko wypracowywać skuteczne rozwiązania z wykorzystaniem sprawdzonych dobrych praktyk, lecz także fachowo oceniać w rankingu DGP efekt działań podejmowanych przez samorządy i ich włodarzy – mówi Agnieszka Gajewska, partner PwC, lider zespołu ds. sektora publicznego i infrastruktury w Europie Środkowo-Wschodniej.
Jak zostać perłą
By otrzymać tytuł najlepszego włodarza albo najlepszej gminy w Polsce, należy zarejestrować się na stronie www.gazetaprawna.pl/rankingPerly2021, a następnie do 23 marca 2021 r. wypełnić ankietę. Zawiera ona pytania zamknięte, których wypełnienie wymaga jedynie sprawdzenia odpowiednich informacji, a także pojedyncze pytania otwarte, dzięki którym można zaprezentować szczególne osiągnięcia gminy czy pochwalić się inicjatywami, które istotnie przyczyniły się do poprawy jakości życia mieszkańców, choć może niekoniecznie wynikały z zadań nałożonych na samorządy przez ustawodawcę.
Ankieta jest wspólna dla wszystkich gmin, zatem znajdują się w niej pytania lub propozycje odpowiedzi do zaznaczenia, które nie zawsze dotyczą wprost każdego samorządu. Dlatego warto pamiętać, że ostateczny kształt rankingu będzie opracowywany w obrębie poszczególnych kategorii.
Gminy i włodarze, którzy otrzymają najwyższe noty na podstawie ankiety, zostaną ocenieni także przez Kapitułę Rankingu Perły Samorządu. Łączna punktacja otrzymana w ankiecie oraz od członków kapituły wyłoni finałowe dziesiątki laureatów oraz zwycięzców w każdej z kategorii. Wyróżnienia zostaną wręczone na gali podczas ogólnopolskiego Kongresu Perły Samorządu 2021, który odbędzie się tradycyjnie w Gdyni 12–13 maja 2021 r.
Serdecznie zapraszamy do wzięcia udziału w rankingu „Perły Samorządu” 2021 r.!
Udział w rankingu jest całkowicie bezpłatny.
Więcej informacji i regulamin na stronie:
www.gazetaprawna.pl/rankingPerly2021
Kontakt organizacyjny: Rafał Zieliński, rafal.zielinski@infor.pl, tel. 22 530 42 01