Polska spadła na 39. miejsce w "Globalnym raporcie konkurencyjności" wobec 36. miejsca przed rokiem - wynika z raportu przygotowanego przez WEF we współpracy z NBP. Przedstawiciele NBP zaznaczyli, że znacznie zmieniła się metodologia badania.

Zgodnie z danymi „Globalnego raportu konkurencyjności” Polska spadła o trzy pozycje względem zeszłego roku, mimo wzrostu tzw. scoringu, czyli oceny punktowej. "Oznacza to, że inni biegli szybciej" - ocenił dr Piotr Boguszewski z NBP, który koordynuje badanie WEF dla Polski.

Zastrzegł, że obecne dane trudno porównywać z zeszłorocznymi, zmieniła się bowiem metodologia badań, np. włączono do nich mikrofirmy, które w Polsce wskazują na większą liczbę problemów niż firmy duże i średnie. Boguszewski wyjaśnił, że oceny najmniejszych firm obniżyły pozycję Polski. "Gdyby uznać, że wpływ zmian metodyki jest istotny, to właściwie nie powinno się mówić o spadku o trzy pozycje, tylko o 39. miejscu" - powiedział.

"Oceny firm mikro są generalnie istotnie gorsze od ocen dużych firm, małych i średnich" - uważa Boguszewski. Wskazał, że pewne procedury np. podatkowe dla takich firm mogą stanowić obiektywne problemy, podczas gdy dla dużych, które mogą zatrudniać doradców podatkowych - nie.

Wyjaśnił, że różnice w ocenach między mikrofirmami a pozostałymi dotyczą np. oceny standardów finansowych, zbyt dużych kosztów finansowania, sprawności procedur celnych, dostosowania produktów finansowych do oczekiwań, słabej ochrony przed monopolistami.

Wśród najsilniejszych barier dla konkurencyjności polskiej gospodarki po raz kolejny wskazano na przepisy podatkowe (złożoność systemu), ale także na nadmierny fiskalizm, bariery prawa pracy, niestabilność polityki gospodarczej.

Pierwsze miejsce w najnowszym rankingu zajęła Szwajcaria, drugie - Stany Zjednoczone, a trzecie - Singapur.

„Globalny raport konkurencyjności” zawiera wyniki badań dot. konkurencyjności, które prowadzi corocznie Word Economic Forum.

Wyjaśniono, że NBP od wielu lat aktywnie uczestniczy w tych badaniach i jest polskim partnerem WEF. Wykorzystywany w „Globalnym raporcie konkurencyjności” ranking konkurencyjności jest oparty na globalnym indeksie konkurencyjności (Global Competitiveness Index, GCI). Zgodnie z definicją konkurencyjności jako „zbioru instytucji, polityk oraz czynników determinujących poziom wydajności w danym kraju” GCI jest obliczany na podstawie danych publicznych i prywatnych dotyczących 12 kategorii, tzw. filarów konkurencyjności, które razem tworzą pełny obraz konkurencyjności danego kraju.

Według NBP Globalny Indeks Konkurencyjności będący podstawą konstrukcji rankingu konkurencyjności krajów ma kluczowe znacznie m.in. dla zagranicznych inwestorów.