Rozbicie cementowego kartelu i zmowy operatorów komórkowych. Najwyższe kary nałożone przez byłą prezes UOKiK

W czasie niespełna sześciu lat spędzonych na stanowisku prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów Małgorzata Krasnodębska-Tomkiel uczestniczyła m.in. w rozbiciu słynnego kartelu cementowego. Sprawa ta zakończyła się nałożeniem najwyższej kary w historii UOKiK-u. Kto jeszcze źle wspomina byłą panią prezes?

  • <b>Zmowa cenowa siedmiu producentów cementu - 411 mln zł</b>
<br><br>
W 2009 roku Prezes UOKiK nałożyła karę o łącznej wysokości 411 mln zł na siedmiu największych producentów cementu w Polsce. W wyniku postępowania, UOKiK ustalił, że firmy te przez ponad 11 lat dzieliły pomiędzy siebie rynek i wspólnie ustalały ceny, wymieniając się w tym celu informacjami poufnymi.
<br><br>
"Uczestnicy rozbitego przez UOKiK kartelu posiadali blisko 100 proc. udziałów w rynku produkcji i sprzedaży cementy szarego w Polsce, a ich nielegalne, wieloletnie działania przyczyniły się do zniekształcenia konkurencji" - uzasadniał UOKiK.
<br><br>
W grudniu 2013 roku Sąd Ochrony Konkurencji i Konsumentów - do którego odwołali się przedsiębiorcy - potwierdził decyzję Prezesa UOKiK, zmniejszając jednocześnie łączną karę do 339 mln złotych.
  • <b>Utrudnianie kontroli - 123 mln zł oraz 130 mln zł</b>
<br><br>
W 2010 roku UOKiK nałoży na spółkę PTC (Polska  Telefonia Cyfrowa) karę w wysokości 123 milionów złotych za to, że wbrew przepisom oraz postanowieniu sądu, utrudniała przeprowadzenie kontroli z przeszukaniem przez UOKiK. W 2011 roku za podobne działania ukarany został natomiast Polkomtel (130 mln zł).
<br><br>
Obie kontrole odbywały się w ramach postępowania wyjaśniającego UOKiK w sprawie domniemanej zmowy na rynku mobilnej TV, w której uczestniczyć miało czterech operatorów telefonii mobilnej.
  • <b>Kartel operatorów telefonii komórkowej - 113 mln zł</b>
<br><br>
W 2011 roku Prezes UOKiK nałożyła karę o łącznej wysokości ponad  113 mln zł na czterech operatorów telefonii komórkowej - Polkomtel, Polska Telefonia Cyfrowa, PTK Centertel oraz P4. Postępowanie przeprowadzone przez UOKiK wykazało, że czterej operatorzy zawarli nielegalne postępowanie ograniczające konkurencję.
<br><br>
Sprawa dotyczyła przetargu UKE na rezerwację częstotliwości umożliwiających m.in. odbiór telewizji na urządzeniach mobilnych w technologi DVB-H. W przetargu udział wzięły dwa podmiotu - spółka Info-TV-FM oraz konsorcjum Mobile TV zawiązane przez czterech operatorów komórkowych. Ostatecznie przetarg wygrał pierwszy z uczestników.
<br><br>
"Na podstawie zebranych informacji uznaliśmy, że najwięksi operatorzy komórkowi, po przegranym przetargu dzielącym częstotliwości, zawarli nielegalne porozumienie. Uczestnicy kartelu ustalali sposób zachowania wobec wygranej spółki, wymieniali między sobą poufne informacje oraz uzgadniali sposób publicznego kwestionowania oferty wygranego" – tłumaczyła wydaną decyzję Małgorzata Krasnodębska-Tomkiel.
  • <b>Dyskryminowanie części kontrahentów - 60 mln zł</b>
<br><br>
W 2009 roku Prezes UOKiK nałożyła karę w wysokości ponad 60 mln zł na spółkę PKP Cargo. W toku postępowania Urząd ustalił, że PKP Cargo wykorzystywał swoją przewagę rynkową i narzucał części kontrahentów uciążliwe warunki współpracy. W ocenie UOKiK celem tych działań było ograniczenie możliwości prowadzenia działalności konkurencyjnej przez innych przewoźników oraz niedopuszczenie do rynku nowych podmiotów.
<br><br>
Spółka PKP Cargo odwołała się od decyzji UOKiKU do Sądu Ochrony Konkurentów, który jednak ją podtrzymał. Podobnie jak Sąd Apelacyjny. 3 października 2013 roku Sąd Najwyższy uchylił jednak wyroki SA oraz SOKiK i nakazał rozpatrzenie ponowne sprawy przez sąd pierwszej instancji. W wyniku tej decyzji UOKiK został zobowiązany do zwrotu nałożonej wcześniej kary.
  • <b>Zmowa na rynku ubezpieczeniowym - 56 mln zł</b>
<br><br>
W 2012 roku Prezes UOKiK nałożyła karę o łącznej wysokości ponad 56 mln zł na Powszechny Zakład Ubezpieczeń oraz Maximus Broker za zawarcie porozumienia ograniczającego konkurencję. Niedozwolona współpraca pomiędzy firmami dotyczyła ubezpieczeń grupowych dzieci i młodzieży oraz placówek oświatowych.
<br><br>
W wyniku przeprowadzonej kontroli UOKiK ustalił, że zmowa została zawarta w lipcu 2009 r. i dotyczyła sprzedaży grupowych ubezpieczeń od następstw nieszczęśliwych wypadków (NNW). PZU zobowiązał się wówczas do sprzedaży ubezpieczeń NNW placówkom oświatowym jedynie za pośrednictwem Maximus Broker. Natomiast pośrednik reklamował swoim klientom tylko ofertę PZU, niezależnie od jej atrakcyjności i warunków oferowanych przez innych ubezpieczycieli.
<br><b>
– Skutki zabronionych działań odczuli inni ubezpieczyciele, podmioty podpisujące umowy z Maximus Broker oraz sami ubezpieczeni. Konkurenci uczestników zmowy pozbawieni zostali znaczącego kanału dystrybucji swoich usług w woj. kujawsko-pomorskim, szkoły i samorządy straciły możliwość wyboru korzystniejszej oferty, a uczniowie oraz pracownicy oświatowi nie mogli uzyskać lepszych warunków ubezpieczenia – uzasadniała była Prezes UOKiK Małgorzata Krasnodębska-Tomkiel.
  • <b>Zmowa na rynku farbiarskim - 54 mln zł</b>
<br><br>
W 2010 roku Prezes UOKiK nałożyła karę o łącznej wysokości ponad 54 mln zł na producenta farb i lakierów Azo Nobel oraz markety budowlane Castorama, Leroy Merlin, Obi i Praktiker za niedozwolone porozumienie dotyczące cen towarów.
<br><br>
Postępowanie przeprowadzone przez UOKiK wykazało, że przez kilka lat Akzo Nobel ustalał ceny swoich produktów z marketami budowlanymi. Inicjatorem oraz koordynatorem porozumienia był producent farb i lakierów. UOKiK podkreślał, że efekty zmowy dotknęły przede wszystkim konsumentów, którzy nie mieli możliwości zakupu produktów Nobiles oraz Akzo Nobel po cenach niższych niż ustalone przez uczestników porozumienia.
  • <b>Indywidualne Konta Emerytalne - 36 mln zł</b>
<br><br>
W 2013 roku Prezes UOKiK nałożyła na 10 przedsiębiorców karę o łącznej wysokości ponad 36 mln zł za naruszenie zbiorowych interesów konsumentów. Był to rezultat kontroli umów o indywidualne konta emerytalne.
<br><br>
Kontrola UOKiK-u wykazała szereg niedozwolonych klauzul stosowanych przez przedsiębiorców m.in. nieprecyzyjne informowanie o powodach wypowiedzenia umowy, brak odpowiedzialności za przeprowadzanie operacji pieniężnych czy też wydłużenie terminu na wypłatę środków po śmierci ubezpieczonego.
statystyki

Twój komentarz

Zanim dodasz komentarz - zapoznaj się z zasadami komentowania artykułów.

Widzisz naruszenie regulaminu? Zgłoś je!