Wiadomości

28 marca 2020 r.

Dla rynku zamówień publicznych szybkie wprowadzenie takich regulacji jest obecnie bardzo istotne. Ze względu na sytuację wywołaną COVID-19 realizacja wielu zamówień publicznych doznała istotnych ograniczeń lub została wręcz wstrzymana.

Zmiana umowy w zamówieniach publicznych: Nie ma mowy o automatyzmie28 marca 2020 r.

Do Sejmu przekazany został projekt Tarczy Antykryzysowej, czyli ustawy o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw.  Zgodnie z wcześniejszymi zapowiedziami zawiera on przepisy dotyczące możliwości zmiany umów w sprawie zamówienia publicznego.

Polecane

Polecane