Wiadomości

2 czerwca 2020 r.

Pozbawienie właścicieli obiektów wielkopowierzchniowych wierzytelności stanowiących część ich mienia oraz ograniczenie ich praw do pobierania zeń pożytków na mocy tarczy antykryzysowej stanowi naruszenie konstytucji

Galerie handlowe mają prawo do odszkodowania od państwa [OPINIA]2 czerwca 2020 r.

Od 14 marca 2020 r. na podstawie tarczy antykryzysowej, czyli ustawy z 31 marca 2020 r. o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. poz. 568 – dalej: ustawa), w znaczący sposób ograniczono prowadzenie działalności gospodarczej w obiektach handlowych o powierzchni powyżej 2000 mkw.

2 czerwca 2020 r.

Żądanie zapłaty odsetek w wysokości co najmniej dwukrotnie przekraczającej stopę ustawowych odsetek maksymalnych od kwoty wynikającej z umowy pożyczki udzielonej osobie fizycznej na jej cele prywatne (niezwiązane bezpośrednio z działalnością gospodarczą lub zawodową tej osoby) podlega karze pozbawienia wolności od trzech miesięcy do lat pięciu.

Przepisy antylichwiarskie już obowiązują2 czerwca 2020 r.

Od 30 maja wszedł w życie pakiet przepisów antylichwiarskich uchwalonych w ramach rządowej tarczy antykryzysowej 3.0, czyli ustawy z 14 maja 2020 r. o zmianie niektórych ustaw w zakresie działań osłonowych w związku z rozprzestrzenianiem się wirusa SARS-CoV-2. Obejmuje on m.in. zakaz stosowania przewłaszczenia na zabezpieczenie w umowach z osobami fizycznymi, niemożność prowadzenia egzekucji z nieruchomości, gdy dług jest niewielki, oraz karę do pięciu lat pozbawienia wolności za żądanie spłaty pożyczki udzielonej na warunkach przekraczających ustawowy próg. Nowe regulacje mają chronić pożyczkobiorców przed stosowaniem lichwiarskich praktyk. Jednak jeszcze przed przyjęciem przez Sejm powodowały one wiele pytań i kontrowersji. Niestety, wiele z nich wówczas pozostało bez odpowiedzi. Odpowiadamy na wybrane pytania przedsiębiorców.

1 czerwca 2020 r.

Rys. Damian Żurawski, lat 16

Edukacja ekonomiczna w nowoczesnej gospodarce1 czerwca 2020 r.

Wszyscy chcemy żyć bezpiecznie i dostatnio. To, czy rozumiemy mechanizmy ekonomii i jak radzimy sobie z finansami, przekłada się nie tylko na nasz dobrobyt, lecz także – w połączeniu z tysiącami naszych współobywateli – kształtuje obraz gospodarczy kraju i jego rozwój. Wiedza na temat zarządzania finansami, oszczędzania, inwestowania jest bardzo ważna, ponieważ może wpłynąć na to, czy osiągniemy życiowe cele.

Polecane

Polecane