Wiadomości

4 grudnia 2019 r.

oszczędzanie, pieniądze, monety

Co po likwidacji OFE? Wybór ZUS czy IKE nie taki oczywisty4 grudnia 2019 r.

Rada Ministrów przyjęła 26 listopada b.r. projekt ustawy o przeniesieniu środków z Otwartych Funduszy Emerytalnych na Indywidualne Konta Emerytalne. Jeśli zostanie ona przyjęta przez parlament i podpisana przez Prezydenta, a nic nie wskazuje, by miało być inaczej, to 1 czerwca 2020 r. II Filar Systemu Emerytalnego przestanie istnieć. Po ich likwidacji będziemy mogli wybrać, co zrobić z odłożonymi w nich środkami. Wybór między ZUS i IKE nie jest jednak taki oczywisty.

3 grudnia 2019 r.

Po 1 stycznia podmiot niewpisany do bazy nie będzie mógł oddać odpadów czy prowadzić gospodarki nimi, nie będzie bowiem mógł prowadzić stosownej ewidencji

Szczepański: Obsługa BDO będzie intuicyjna [WYWIAD]3 grudnia 2019 r.

- Zakładamy, że docelowo będzie około miliona użytkowników rejestru, którzy się będą w nim logowali. Przedsiębiorca będzie mógł upoważniać swoich pracowników i inne osoby, które w jego imieniu będą realizowały zadania związane z BDO - mówi w wywiadzie dla DGP dr inż. Krystian Szczepański dyrektor Instytutu Ochrony Środowiska – Państwowego Instytutu Badawczego.

3 grudnia 2019 r.

GetBack w restrukturyzacji złożył informacje o realizacji planu restrukturyzacji wraz z jego aktualizacją

GetBack zaktualizował plan restrukturyzacji. Przyspieszy płatność pierwszych rat3 grudnia 2019 r.

GetBack w restrukturyzacji złożył informacje o realizacji planu restrukturyzacji wraz z jego aktualizacją do Sądu Rejonowego dla Wrocławia-Fabrycznej, Wydział VIII Gospodarczy do spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych oraz do Sądu Okręgowego we Wrocławiu, XI Wydział Gospodarczy Odwoławczy, podała spółka. Przedłożony plan restrukturyzacji zakłada, że nadwyżka środków pieniężnych wygenerowana w trakcie realizacji układu zostanie przeznaczona na przyspieszenie płatności pierwszych dwóch rat oraz na rezerwę na pokrycie wydatków nieujętych w planie restrukturyzacji.

3 grudnia 2019 r.

Nowoczesne i innowacyjne sposoby magazynowania i przesyłu energii. Jak skutecznie gromadzić i zarządzać energią z OZE3 grudnia 2019 r.

Zmiany klimatyczne. To one, chociaż nie tylko, nadają kierunek gospodarce energetycznej ostatnich lat. Wykorzystanie węgla stopniowo spada i będzie spadać, tak przewidują prognozy większości krajów UE. Jego mniejsze zużycie z kolei sprzyja rozwojowi energetyki pozyskiwanej ze źródeł odnawialnych (OZE). Wpływa na rozbudowę już istniejących sieci, z uwzględnieniem źródeł alternatywnych oraz wymusza poprawę efektywności infrastruktury i inwestowanie w innowacyjność. Wszystko po to by, zgromadzić jak najwięcej energii i jak najmniej jej utracić.

Polecane

Polecane