Wiadomości

16 października 2019 r.

Kosze na śmieci

Ty śmieciu! Ekocyklicznie o gospodarce – odc. 13 – Czy Polacy segregują odpady?16 października 2019 r.

W najbliższym czasie Polska będzie musiała osiągnąć wysokie poziomy recyklingu. Jednak aby to się udało potrzebna jest współpraca i zaangażowanie wszystkich Polaków. W tym odcinku nasi bohaterowie Dr Katarzyna Michniewska i Maciej Orłoś sprawdzają czy Polacy segregują odpady, co sądzą na ten temat i jakie mają pomysły aby przekonać wszystkich do segregacji.

16 października 2019 r.

Nowelizacja przewiduje też zniesienie opłaty 30 zł za materiały z państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego.

Zmiany w geodezji mają przyspieszyć proces budowlany16 października 2019 r.

Mniejsze obciążenia biurokratyczne w trakcie prac geodezyjnych i kartograficznych zakłada przyjęty przez rząd projekt nowelizacji Prawa geodezyjnego i kartograficznego oraz niektórych innych ustaw. Ma to przyspieszyć proces budowlany. Nowe przepisy mają też usprawnić prowadzenie państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego.

16 października 2019 r.

Już widać, że wyrok TSUE, choć korzystny dla frankowiczów, niezbyt usprawni procedowanie spraw w sądach. Bo wielu sędziów, gdy tylko ma okazję, łapie się lewą ręką za prawe ucho

O tym, jak frankowicze zostali złotowcami16 października 2019 r.

Wyobraźmy sobie, że chcemy wziąć kredyt hipoteczny. Co nas interesuje? Zaufanie do banku – oczywiście. Rekomendacje znajomych – jasna rzecz. Marża – fakt. Ale wszystkich interesuje również, a wielu przede wszystkim, oprocentowanie. Bo kredyt, nawet małe dziecko to wie, polega na tym, że ktoś nam pożycza pieniądze, a my musimy oddać mu trochę więcej. I istotne jest to, ile więcej. Ale czy na pewno? Zdaniem Sądu Apelacyjnego w Warszawie niekoniecznie. I nie chodzi nawet o kredyt nieoprocentowany (w przyrodzie, przy kredytach konsumenckich, istnieje coś takiego jak kredyt darmowy, gdy kredytodawca narusza przepisy prawa), lecz o to, że zdaniem sądu może istnieć umowa kredytowa, która nie wiadomo jak jest oprocentowana.

15 października 2019 r.

Obowiązek składania sprawozdań nakłada na przedsiębiorcę ustawa z 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach. I tak, art. 9n ust. 1 ww. ustawy w wersji obowiązującej do 12 sierpnia br. stanowił, że podmiot odbierający odpady komunalne od właścicieli nieruchomości jest obowiązany do sporządzania półrocznych sprawozdań (od 13 sierpnia br. przepis zmieniono, wprowadzając obowiązek sprawozdań rocznych).

Firma odbierająca odpady komunalne ma obowiązek składania sprawozdań. Nawet jeśli jeszcze nic nie robi15 października 2019 r.

Jesteśmy nową spółką na rynku odbierania odpadów. Formalnie działamy od początku br., lecz do tej pory nasza firma jeszcze faktycznie nie zaczęła odbierać odpadów. Niedawno burmistrz ukarał nas karą kilku tysięcy złotych za złożenie po terminie sprawozdania dotyczącego odbierania odpadów za pierwsze półrocze 2019 r. Czy urząd miał do tego prawo? A jeśli tak, to czy mógł nałożyć karę bez uprzedzenia? Czy nie powinien najpierw przysłać ponaglenia?

Polecane

Polecane