- Nie chodzi o to, żeby społeczeństwo stało się źródłem towarowym informacji. (…) Obyśmy mieli szanse zbudować społeczeństwo oparte na wiedzy i dążące do wiedzy. - mówił Robert Kroplewski, pełnomocnik ministra cyfryzacji ds. społeczeństwa informacyjnego.

Rozmawialiśmy o kształtowaniu się społeczeństwa informacyjnego w procesie cyfryzacji, a jednocześnie w czasach pandemii.

Nasz rozmówca przybliżał wizję rozwoju społeczeństwa informacyjnego, w tym w kontekście działań i planów ministerstwa cyfryzacji. Podawał min. przykład „Polityki rozwoju sztucznej inteligencji w Polsce”, która została uchwalona przez Radę Ministrów w grudniu 2020 r., a która ma wspierać rozwój talentów i wzmagać produktywność przedsiębiorstw. Podkreślał także wagę umiejętności korzystania z usług cyfrowych - publicznych i edukacyjnych. - Mamy szansę stać się społeczeństwem świadomym, które cyfryzację weźmie w karb; będzie ją kształtowało, a nie będzie przedmiotem kształtowania przez cyfryzację. - mówił Robert Kroplewski zwracając uwagę, że Polacy bardzo dobrze się adaptują.

Zapraszam do obejrzenia materiału.