Wielkie przyspieszenie dotychczasowych trendów... Tym między innymi okazało się być globalne pandemiczne doświadczenie. Boom w cyfrowej gospodarce, praca na odległość, zerwane łańcuchy dostaw i logistyczna rewolucja – długo by wymieniać co jeszcze się zmieniło.

Co więc zostanie z nami? Jak odnaleźć korzyści dla swojej organizacji w tym nowym świecie? Jak będzie wyglądała cyfryzacja polskiego biznesu i administracji w najbliższych latach? Odpowiedzi na te pytania poszukamy wspólnie w czasie III edycji „Cyfryzacji Polskiej Gospodarki”.

PROGRAM III EDYCJI PROJEKTU - 26 kwietnia 2021

godz. 10:00 Oficjalne rozpoczęcie

Panel dyskusyjny: Technologia na rynku kapitałowym – większe bezpieczeństwo, większa przejrzystość, większa szybkość, większe koszty

Zagadnienia:

 • Czy z punktu widzenia rozwiązań technologicznych dla rynku kapitałowego pandemia była przełomem? Jeśli nie – co nim było?
 • Rozwiązania technologiczne wprowadzane przez infrastrukturę rynku kapitałowego – oczekiwane cele, dotychczasowe rezultaty
 • Czego potrzebują inwestorzy, zwłaszcza indywidualni
 • Rozwiązania mające na celu poprawę zaufania do rynku (jak uniknąć powtórki z GetBacku)
 • Jak dzięki technologiom nasza giełda będzie wyglądała za 5-10 lat? Jakie narzędzia/technologie odegrały najistotniejszą rolę w nowej rzeczywistości?

godz. 11:00 Panel dyskusyjny: Przyszłość zaczyna się dziś. Jak zmienił się cyfrowy krajobraz Polski?

Zagadnienia:

 • Czy biznes i administracja sprostały wyzwaniom związanym z pandemią?
 • Jakie korzyści mogą mieć przedsiębiorcy z e-usług i e-Id?
 • Transformacja cyfrowa w przemyśle: perspektywy dla Polski
 • Cyfryzacja usług medycznych: czego nauczyła nas pandemia?
 • Bez 5G nie będzie gospodarki 4.0. Czy grozi nam „cyfrowy blackout”?
 • Cyfryzacja a zrównoważony rozwój i zielony ład
 • Czy szkoły staną się liderami cyfrowej transformacji?
 • Jak cyfryzacja, IoT i robotyzacja gospodarki wpłyną na rynek pracy?

godz. 12:00 Panel dyskusyjny: Cyfrowa przyszłość finansów. Co zmienić w technologii dziś, by móc zarabiać jutro?

Zagadnienia:

 • Cyfryzacja usług i płatności jako sposób na rozwój rynku finansowego i przyśpieszenie gospodarki po pandemii
 • Czego przedsiębiorcy z sektora finansów powinni wymagać od rządu?
 • Bank jako usługa. Czy sztuczna inteligencja zastąpi bankierów?
 • Jak cyfryzacja może pomóc zarabiać przy ujemnych stopach procentowych?