Polska pod względem liczby łączy szerokopasmowych jest 18. światowym rynkiem. W Europie mamy dziewiątą pozycję. W końcu III kwartału 2007 r. na świecie było 328,7 mln łączy szerokopasmowych (wzrost o 24,9 proc. w porównaniu z III kwartałem 2006 r.), z czego 31,9 proc. w Europie.
W III kwartale przybyło w Polsce 256 tys. łączy (wzrost o 8,8 proc.), a w porównaniu z III kwartałem 2006 r. ich liczba wzrosła o 930 tys. (41,4 proc.). Największy dostawca - Telekomunikacja Polska - miał 61,3--proc. udział w rynku wobec 68,6-proc. rok wcześniej.
Z danych Point Topic wynika, że w Polsce dominują łącza działające w technologii DSL. W końcu III kwartału 2007 r. było ich 2 mln 263 tys., czyli 71,2 proc. całego rynku. Na rynku łączy DSL dominuje TP - ma 86,1-proc. udział. Rok wcześniej TP miało 90,5 proc. rynku łączy DSL.
Opublikowane przez Point Topis dane pokazują, że szybki internet ma 24 proc. klientów korzystających z analogowych łączy TP. Rok wcześniej wskaźnik ten wynosił 17 proc. W skali kraju penetracja szerokopasmowego internetu wynosi 8,3 proc. Systematycznie rośnie udział innych niż DSL technologii. W końcu III kwartału 2007 r. wynosił 28,6 proc. wobec 24,2 proc. 12 miesięcy wcześniej.
Wczoraj Netia ujawniła, że 31 grudnia 2007 r. miała 216 tys. 145 klientów, z których 99 tys. korzystało z usług na bazie sieci TP. Telefonia Dialog twierdzi, że ma ponad 120 tys. klientów szerokopasmowego internetu. Z szacunków GP wynika, że w końcu 2007 r. w Polsce było w sumie ok. 3,45 mln szybkich łączy internetowych, czyli o 28,2 proc. więcej niż rok wcześniej. W końcu 2008 r. liczba szybkich łączy w Polsce powinna przekroczyć 4,3 mln.
Tomasz Świderek
Szybki internet w Polsce / DGP