Rezerwacja kursu sposobem na spokojny sen? Jak to działa

Transakcja rezerwacji kursu to umowa, w ramach której Klient i np. platforma transakcyjna zobowiązują się do przeprowadzenia transakcji kupna lub sprzedaży określonej kwoty waluty w określonym dniu w przyszłości po z góry określonym terminowym kursie wymiany. Ustalony kurs wymiany jest niezmienny do dnia rozliczenia transakcji. Niezależnie od zachodzących na rynku walutowym zmian. – Niektórzy przedsiębiorcy nie wiedzą, że w ogóle mają takie możliwości. A przecież są to proste transakcje, które stabilizują wyniki finansowe w przedsiębiorstwie – mówi Wojciech Kuliński, prezes Igoria Trade S.A., właściciela platformy transakcyjnej Trejdoo.com. Dodaje również: – Duża część naszych importerów i eksporterów była mile zaskoczona, gdy dowiedziała się, że rezerwacja kursu nic nie kosztuje, a do zawarcia transakcji potrzebne jest jedynie 5% wartości transakcji. Kwota ta jest blokowana do czasu rozliczenia transakcji rezerwacji kursu i służy do jej finalnego rozliczenia.

Dla kogo rezerwacja kursu jest korzystna?

Rezerwacja kursu jest korzystna dla każdej firmy rozliczającej się w walutach obcych. Należy pokreślić, że odpowiednie transakcje zabezpieczające mogą uchronić przedsiębiorstwo przed gwałtownymi zmianami kursów walutowych pozwalając jej przetrwać rynkowe zawirowania. – Transakcje zabezpieczające odpowiednio dostosowane do modelu biznesowego firmy, specyfiki jej przychodów i kosztów walutowych są swego rodzaju parasolem, który chroni przed zamieszaniem na rynku (potencjalnymi stratami). Trejdoo.com za pośrednictwem swoich doświadczonych dealerów pomaga Klientom przetrwać takie trudne chwile – zaznacza Kuliński. Oczywiście przed zawarciem pierwszych transakcji warto nakreślić w firmie coś na kształt polityki zabezpieczeń – to znaczy ustalić z wyprzedzeniem, jakie transakcje i jaka ich część będzie zabezpieczana, jaka jest nasza rzeczywista pozycja walutowa, a także kiedy dokonywać będziemy samych transakcji zabezpieczających. Takie przygotowanie spowoduje, że nawet w przypadku dużej zmienności na rynku nasze działania będą uporządkowane i niejako automatyczne, eliminujące czynnik stresu i pośpiechu. Doświadczeni dealerzy Trejdoo.com służą pomocą Klientom w wypracowaniu takich założeń.

Trejdoo.com to sprawdzony i bezpieczny partner

Transakcje zabezpieczające przez ryzykiem kursowym dawno już wyszły poza banki. Ich zawieranie umożliwiają dostępne na rynku platformy transakcyjne. Jedną z nich jest europejska instytucja płatnicza Trejdoo.com, której właściciel jest notowany na GPW, a platforma podlega kontroli Komisji Nadzoru Finansowego. Rezerwacja kursu walutowego na Trejdoo.com jest prosta i skuteczna. Wystarczy zarejestrować się na platformie transakcyjnej, skontaktować z dealerem, ustalić rezerwację kursu i cieszyć się spokojnym snem.

Trejdoo.com, oprócz transakcji walutowych, oferuje także karty prepaid walutowe i złotowe, przelewy i transfery międzynarodowe oraz rachunek powierniczy escrow. Firma szybko dostosowuje się do zmieniającego się świata, a jej usługi mają na celu zaspokojenie nawet najbardziej wymagających Klientów.