Konsensus rynkowy wynosił 11,1%. W całej Unii Europejskiej (UE) wskaźnik ten wyniósł w lipcu br. Wobec 9,6% w czerwcu br. i wobec 10,2% rok wcześniej.

Eurostat mierzy zharmonizowaną stopę bezrobocia jako procent osób w wieku 15-74 lata pozostających bez pracy, zdolnych podjąć zatrudnienie w ciągu najbliższych dwóch tygodni, którzy aktywnie poszukiwali pracy w ciągu ostatnich tygodni w odniesieniu do wszystkich osób aktywnych zawodowo w danym kraju.