Dokapitalizowanie pozwoli to na szerszy rozwój sieci sprzedaży oraz szybszy wzrost akcji kredytowej (kredytów gotówkowych, hipotecznych oraz dla segmentu Mieszkalnictwa i MŚP), podkreśla instytucja. 

Bank Pocztowy ma być bankiem wyspecjalizowanym w najprostszych produktach, procesach oraz komunikacji, oferując "dobrą cenę" dla najszerszej grupy klientów z segmentu klienta masowego. Elementem strategii jest pełna integracja z Pocztą Polską, która umożliwia świadczenie nowoczesnych usług finansowych w ramach całej grupy kapitałowej Poczty Polskiej.

"Strategia uwzględnia najważniejsze czynniki zewnętrzne mające wpływ na działanie Banku Pocztowego, tj.: zmiany w otoczeniu makroekonomicznym; rekordowo niski poziom stóp procentowych NBP ograniczający przychody odsetkowe banku oraz zmiany zachodzące w sektorze bankowym zmniejszające możliwości rozwoju w modelu małego banku uniwersalnego. Dokument uwzględnia także nową strategię Poczty Polskiej" - czytamy w komunikacie. 

Adresatami oferty Banku Pocztowego są przede wszystkim dwie grupy klientów. Pierwsza to klienci z segmentu masowego - przede wszystkim z miejscowości do 50 tys. mieszkańców o dochodach do 3 tys. zł netto, ceniący prostą i zrozumiałą ofertę oraz dostępność placówek. Drugą grupę stanowią klienci cyfrowi, tj. osoby w wieku 20-55 lat lub mikrofirmy, dokonujący transakcji w internecie, preferujący kontakt zdalny z bankiem. Dla tej grupy klientów bank będzie budował ofertę w perspektywie strategii.

"Główne elementy strategii w obszarze oferty prostej bankowości w dobrej cenie to:
- Masowa akwizycja - bank oferuje klientom najprostszą i tanią ofertę. Jeden rachunek dla klientów detalicznych i jeden dla mikrofirm, prosta oferta kredytowa, depozytowa oraz inwestycyjna wsparta unikalnymi programami lojalnościowymi.
- Uproduktywnienie bazy klientów kredytami - bank skupia się na wzmocnieniu zarządzania cyklem życia klienta, w tym działań cross-sellingowych kredytów gotówkowych do klientów wewnętrznych.
- Efektywny model operacyjny – proste, tanie i zautomatyzowane procesy w grupie banku.
- Pełna integracja z grupą Poczty Polskiej poprzez efektywne wykorzystanie potencjału sieci dystrybucji Poczty Polskiej i rozwój nowoczesnej oferty produktowej we współpracy z spółkami z grupy kapitałowej Poczty Polskiej" - napisano także w materiale.

Ze strategicznych kierunków rozwoju wynika 12 kluczowych inicjatyw strategicznych realizowanych przez Bank Pocztowy w trzech obszarach (oferta, pracownicy i technologia) oraz 5 kluczowych inicjatyw strategicznych realizowanych wspólnie ze spółkami z grupy Poczty Polskiej. Strategia została jednogłośnie zatwierdzona przez radę nadzorczą Banku Pocztowego.

Bank Pocztowy świadczy usługi finansowe w urzędach pocztowych i własnych oddziałach w całym kraju. Powstał w 1990 roku w Bydgoszczy. Jego akcjonariuszami są Poczta Polska (75% minus 10 akcji) oraz PKO Bank Polski (25% plus 10 akcji).