W ujęciu miesięcznym zharmonizowany indeks cen konsumenckich (HICP) wzrósł o 0,1%. 

Średnioroczna inflacja HICP w Polsce wyniosła w 2013 roku 0,8%. 

W całej UE inflacja HICP wyniosła w grudniu ub.r. 1,0% r/r, zaś inflacja średnioroczna sięgnęła 1,5%. 

Inflacja CPI w Polsce wyniosła w grudniu ub.r. 0,7% r/r (wobec 0,6% r/r w listopadzie), jak podał wcześniej Główny Urząd Statystyczny (GUS).