Kotecki podkreśla, że niedawna nowelizacja budżetu na 2013 r. była konieczna, aby uniknąć jeszcze większego zahamowania wzrostu gospodarczego i załamania wpływów do państwowej kasy.

"Pozytywne efekty makroekonomiczne takiej polityki są już widoczne – w III kwartale tego roku wzrost może się zwiększyć już do ok. 2%, w IV kwartale spodziewamy się tempa wzrostu PKB na poziomie 2-2,5% rok do roku"- napisał były wiceminister finansów w komentarzu przesłanym "Rzeczpospolitej".

Ekonomiści bankowi spodziewają się wzrostu PKB w III kw. br. na poziomie 1,3-1,6% r/r, zaś Ministerstwo Gospodarki - ok. 1,7% r/r.

Główny Urząd Statystyczny (GUS) opublikował wczoraj skorygowane kwartalne szacunki PKB za 2012 oraz za I i II kw. 2013 r. Wynika z nich, że wzrost PKB w I i II kw. br. (niewyrównany sezonowo) był zgodny z szacunkami przedstawionymi w sierpniu br. i wyniósł odpowiednio: 0,5% r/r i 0,8% r/r.