"Połowy ryb na Bałtyku mogą się nieznacznie obniżyć w 2012 r. i wynieść 109 tys. ton, przy dużych zmianach wyładunków poszczególnych gatunków ryb. Wpływ na to mają głównie limity połowowe, administracyjny podział i ograniczenia w połowach dla poszczególnych klas wielkości jednostek rybackich oraz dopuszczenie do połowów wszystkich kutrów i łodzi łowiących dotychczas dorsze w systemie rotacyjnym (tzw. trójpolówka)" - napisano w raporcie Instytutu.

"Łączne połowy morskie obniżą się w konsekwencji o ok. 6 proc. i wyniosą 169 tys. ton. Nieznacznie poprawi się sytuacja w krajowej produkcji ryb słodkowodnych w akwakulturach, przy stabilizacji połowów śródlądowych" - dodano.