Jak poinformował GUS, różnice między danymi GUS a Eurostatu wynikają z odmiennych metodologii. W przypadku danych w ujęciu miesięcznym, Eurostat ok. 50 dni po miesiącu sprawozdawczym podaje w ostatecznym wyliczeniu wskaźnik wyrównany sezonowo, podczas gdy GUS ok. 20 dni po miesiącu sprawozdawczym podaje wskaźnik meldunkowy w rzeczywistym czasie pracy.

Z kolei dla danych w ujęciu rocznym Eurostat podaje ostateczny wskaźnik wyrównany dniami roboczymi, a GUS wskaźnik meldunkowy w rzeczywistym czasie pracy.

Według GUS produkcja przemysłowa w Polsce w sierpniu wzrosła o 0,5 proc. rdr, a mdm spadła o 0,8 proc.