Deficyt w handlu zagranicznym w okresie styczeń-lipiec 2012 roku wyniósł 6,1 mld euro wobec 9,7 mld euro rok wcześniej, podał Główny Urząd Statystyczny (GUS) w komunikacie. Eksport w okresie styczeń-lipiec 2012 r. wzrósł o 3,0% w ujęciu rocznym i osiągnął 80,5 mld euro, zaś import zmniejszył się o 1,5% r/r i wyniósł 86,6 mld euro. (ISB) tom

W całym 2011 r. deficyt ten wyniósł 15,9 mld euro (wobec 14,7 mld euro rok wcześniej).

GUS podał, że eksport wyrażony w dolarach USA wyniósł w okresie styczeń-lipiec br. 104,6 mld USD, a import 112,7 mld USD (spadek odpowiednio o 4,0% i o 8,1%). Ujemne saldo ukształtowało się w wysokości 8,1 mld USD (w analogicznym okresie ub. roku minus 13,6 mld USD).

Od 1 maja 2004 roku oprócz danych z dokumentów celnych SAD, statystyka handlu zagranicznego korzysta, w ramach obrotów z krajami członkowskimi Unii Europejskiej, z deklaracji INTRASTAT. "Ujemne salda odnotowano z krajami rozwijającymi się – minus 44,3 mld zł (minus 13,5 mld USD, minus 10,4 mld euro) i z krajami Europy Środkowo-Wschodniej – minus 28,1 mld zł (minus 8,6 mld USD, minus 6,6 mld euro).

Dodatnie saldo uzyskano w obrotach z krajami rozwiniętymi 46,3 mld zł (14,1 mld USD, 10,8 mld euro), w tym z krajami UE saldo osiągnęło poziom 50,1 mld zł (15,2 mld USD, 11,7 mld euro).

Udział krajów rozwiniętych w eksporcie ogółem wyniósł 82,8% (w tym UE 76,5%), a w imporcie 64,4% (w tym UE 57,6%), wobec odpowiednio 85,1% (w tym UE 78,7%) i 67,8% (w tym UE 60,5%) w analogicznym okresie ub. roku" " - podano w komunikacie.

Udział Niemiec w eksporcie był niższy niż w analogicznym okresie ub. roku o 0,6 pkt i wyniósł 25,5%, a w imporcie – o 0,8 pkt i stanowił 21,4%.

Dodatnie saldo wyniosło 8,3 mld zł (2,5 mld USD, 1,9 mld EUR), wobec 3,4 mld zł (1,1 mld USD, 0,8 mld EUR) w analogicznym okresie ub. roku, podał także GUS.