Ekonomiści ankietowani przez PAP szacowali, że ceny towarów i usług wzrosły w poprzednim miesiącu o 4,1 proc. w ujęciu rocznym i spadły o 0,4 proc. miesiąc do miesiąca. Poniżej poszczególne składniki wskaźnika inflacji w lipcu i czerwcu