Analitycy oczekiwali, że stopa bezrobocia wyniesie 6,8 proc.

Liczba osób poszukujących pracy wzrosła o 7 tys., po uwzględnieniu czynników sezonowych, podczas gdy poprzednio wzrosła również o 7 tys.

Analitycy spodziewali się wzrostu liczby osób poszukujących pracy o 7 tys.

Liczba osób bezrobotnych wyniosła, po uwzględnieniu czynników sezonowych, 2,89 mln wobec 2,88 mln poprzednio.

Bez uwzględniania czynników sezonowych liczba ta wyniosła 2,88 mln wobec 2,81 mln poprzednio - podał urząd.