Wniosek w sprawie takiego podziału zysku złożył podczas środowego WZ przedstawiciel Skarbu Państwa.

Dniem nabycia prawa do dywidendy PZU jest 30 sierpnia, a dniem jej wypłaty 20 września br.

Dywidenda, jaką wypłaci PZU jest wyższa niż wcześniej proponował zarząd spółki, chciał, aby na dywidendę trafiło 1,75 mld zł, co miało dawać 20,3 zł dywidendy na akcję.

Polityka dywidendowa PZU zakłada przeznaczanie na dywidendę od 50 proc. do 100 proc. zysku. Komisja Nadzoru Finansowego zaleciła, by na dywidendę za 2011 rok PZU przeznaczyło maksymalnie 75 proc. ubiegłorocznego zysku.

W 2011 roku zysk PZU wyniósł 2,58 mld zł (podano w uchwale na WZ).

Z zysku osiągniętego w 2010 r. na dywidendę trafiło 2,25 mld zł, co stanowiło 26 zł na jedną akcję.

Do Skarbu Państwa należy 35,2 proc. akcji spółki.