Spółka podała, że na istotne zmniejszenie wyniku netto w stosunku do 2011 roku wpływają przede wszystkim: ujęcie w wyniku 2011 roku sprzedaży aktywów telekomunikacyjnych, zmiana wyceny różnic kursowych, skutki wprowadzenia podatku od wydobycia niektórych kopalin oraz pogorszenie warunków makroekonomicznych.

Mniejszy zysk z powodu podatku od kopalin, zmiana kursów walut, inwestycji

„Wysoki poziom wartości inwestycji kapitałowych wynika ze zrealizowanej w I kwartale 2012 r. transakcji nabycia spółki Quadra FNX Mining Ltd. Zakładany znaczący wzrost kosztu produkcji miedzi elektrolitycznej ze wsadów własnych w odniesieniu do 2011 r. wynika przede wszystkim z: - uwzględnienia podatku od wydobycia niektórych kopalin, począwszy od maja br., - zmniejszenia wolumenu produkcji miedzi elektrolitycznej ze wsadów własnych w związku z wykorzystaniem zapasów w 2011 roku (poziom produkcji miedzi w koncentracie utrzymuje się w Spółce na stałym poziomie), - niekorzystnej wyceny szlamów anodowych z tytułu niższej planowanej ceny srebra i złota" – czytamy dalej.

Zysk w 2011 r - 11,3 mld zł

W I-IV kw. 2011 roku spółka miała 11.334,52 mln zł jednostkowego zysku netto (w porównaniu do prognozowanych w listopadzie 11.192 mln zł) wobec 4568,59 mln zł zysku rok wcześniej, przy przychodach odpowiednio 20.097,39 mln zł (przy prognozowanych 20.084 mln zł) wobec 15945,03 mln zł.

„Szczegółowe założenia prognozy są następujące:

- Produkcja miedzi elektrolitycznej 562,0 tys. t - w tym ze wsadów obcych 147,3 tys. t

- Produkcja srebra 1 098 t

- Średnioroczne notowania miedzi 8 000 USD/t

- Średnioroczne notowania srebra 30,00 USD/troz - Kurs walutowy USD/PLN 3,09 USD/PLN

- Całkowity jednostkowy koszt produkcji miedzi elektrolitycznej z wsadów własnych 15 729 zł/t

- Nakłady inwestycyjne rzeczowe 2 100 mln zł

- Nakłady inwestycyjne kapitałowe 10 671 mln zł" – czytamy w komunikacie.