"Od 26 kwietnia rozpoczynamy nabór w działaniu ułatwiającym start młodym rolnikom. Premia wynosi 75 tys. zł - to duże pieniądze, które na starcie mogą być bardzo pomocne" - mówił na środowej konferencji prasowej prezes ARiMR.

W nowym naborze wniosków do podziału jest około 500 mln zł. Pieniędzy starczy więc dla około 6,5 tys. młodych rolników. Wnioski o przyznanie premii można składać w ARiMR do 24 czerwca br.

Działanie "Ułatwienie startu młodym rolnikom" jest objęte programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013. Pomoc przeznaczona jest dla osób, które nie ukończyły 40 lat i dopiero planują przejęcie gospodarstwa rolnego i rozpoczęcie działalności rolniczej na własny rachunek. O premię mogą się też starać rolnicy, którzy prowadzą gospodarstwo, ale nie dłużej niż 12 miesięcy, licząc do dnia złożenia wniosku o pomoc, a gospodarstwo nabyły wyłącznie w drodze spadku czy darowizny przed osiągnięciem pełnoletniości albo po ukończeniu 18 roku życia, lecz w trakcie nauki w systemie dziennym.

Prezes ARiMR dodał, że w rozporządzeniu dotyczącym tegorocznego naboru, minister rolnictwa wprowadził zmianę, korzystną dla tych rolników, dla których w 2010 roku zabrakło pieniędzy na premie - mogą je otrzymać w tym roku.

Aby otrzymać premię, młodzi rolnicy muszą legitymować się wykształceniem gwarantującym dobre przygotowanie do zawodu lub odpowiednim stażem pracy w tej branży. Istnieje także możliwość uzupełnienia wykształcenia w ciągu trzech lat od dnia decyzji o przyznaniu pomocy. By rolnik mógł otrzymać premię, nowoutworzone gospodarstwo musi mieć nie mniej niż wynosi średnia krajowa (10,15 ha). Do tego gospodarstwa mogą być ponadto wliczone grunty dzierżawione przez "młodego rolnika" od np. osób prywatnych. Rolnik, który stara się o dotację, musi przygotować "plan rozwoju gospodarstwa", w którym m.in. zadeklaruje, jakie inwestycje zamierza przeprowadzić.