W konferencji organizowanej przez Bank Gospodarstwa Krajowego może wziąć udział każdy przedsiębiorca zainteresowany rynkami wschodnimi – mówi gazecieprawnej.pl Piotr Stalęga, rzecznik prasowy BGK. – Jest to część naszych działań związanych z rządowym programem wspierania polskiego eksportu – wyjaśnia. Konferencja jest bezpłatna, a można podczas niej nawiązać ciekawe kontakty oraz poznać uwarunkowania prawne i zagrożenia związane z handlem na Wschodzie.

Poza polskimi eksporterami na spotkanie zostali zaproszeni także radcy handlowi i przedstawiciele Wydziałów Promocji Handlu i Inwestycji z ambasad wybranych krajów Europy Wschodniej, Kaukazu i Azji Środkowej w tym m.in. Federacji Rosyjskiej, Ukrainy, Białorusi, Kazachstanu, Uzbekistanu, Tadżykistanu, Azerbejdżanu, Gruzji. W konferencji wezmą też udział przedstawiciele polskich ambasad z tych krajów oraz zagranicznych banków i firm, m.in. z Rosji, Ukrainy, Białorusi, Kazachstanu, Uzbekistanu, Litwy, Azerbejdżanu, Gruzji.

Organizatorem jest Bank Gospodarstwa Krajowego. Partnerami Merytorycznymi są Ministerstwo Gospodarki, Korporacja Ubezpieczeń Kredytów Eksportowych i Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości.

Konferencja Export Finance odbywa się w ramach XVIII Forum Gospodarczego.

Tematyka wystąpień:

  1. Możliwości wsparcia eksportu przez Bank Gospodarstwa Krajowego w ramach promocji Rządowego Programu Wspierania Eksportu. Bank w ramach programu oferuje finansowanie dla zagranicznych podmiotów, na które rząd przeznaczył ok. 1,5 mld euro
  2. Pozostałe narzędzia i metody wsparcia wymiany handlowej
  3. Analiza otoczenia prawnego i ocena ryzyka prowadzenia działalności gospodarczej [prezentują radcy handlowi z wybranych krajów]
  4. Cztery sesje tematyczne: spotkania regionalne poświęcone rynkom: Białorusi, Rosji, Ukrainy, państw kaukaskich oraz Azji Środkowej.

Miejsce:

Wyższa Szkoła Bankowa

ul. Rejtana 2-4, 87 - 100 Toruń

termin konferencji: 3 lutego 2011 r.

godzina rozpoczęcia: 15.00