PGNiG powinien zaczynać elektrociepłowni, gdzie jest lepsze wykorzystanie gazu i "gdzie mogą być generowane żółte certyfikaty"

Zastrzegł, że jego zdaniem, PGNiG powinien zaczynać elektrociepłowni, gdzie jest lepsze wykorzystanie gazu i "gdzie mogą być generowane żółte certyfikaty".

Lewenstein zwrócił uwagę, że na ocenę inwestycji w elektrociepłownie wpływa niepewność związana z systemem wsparcia dla wysokosprawne kogeneracji, czyli łącznego wytwarzania prądu i ciepła. Bazuje on na zbywalnych świadectwach pochodzenia energii, czyli tzw. żółtych certyfikatach. Został on przewidziany do 2012 r. i nie wiadomo, czy będzie kontynuowany.

"Kluczowe jest, żeby nie zmieniać gwałtownie warunków dla inwestorów, a wprowadzić stopniowe wygasanie np. malejący poziom wsparcia przez okres 5 lat tak, żeby nie następowała gwałtowna zmiana warunków prowadzenia działalności. To jest fundamentalne z punktu widzenia ubiegania się o finansowanie bankowe" - powiedział podczas spotkania menadżer w dziale doradztwa biznesowego Ernst&Young Aleksander Gabryś.

Utrudnieniem - jego zdaniem - jest także dowolność prezesa URE w ustalaniu opłaty zastępczej, która warunkuje wartość certyfikatów sprzedawanych na giełdzie albo w transakcjach. "To powoduje dużą nieprzewidywalność przychodów dla inwestorów. W przypadku energii żółtej ze źródeł gazowych jest to od 15 do 110 proc. sprzedaży energii na rynku konkurencyjnym" - dodał.