Rady dla franczyzobiorców

Eksperci z Akademi Rozwoju Systemów Sieciowych radzą jakie pytania należy zadać franczyzodawcy, przed podjęciem decyzji o podpisaniu umowy:

● Jaka jest wiedza biznesowa oraz doświadczenie franczyzodawcy, kadry kierowniczej oraz głównych udziałowców?

● Jak wyglądała historia rozwoju firmy do dnia dzisiejszego?

● Ile jednostek pilotażowych franczyzodawca otworzył zanim zaoferował licencję franczyzową na sprzedaż?

● Ile własnych funduszy franczyzodawca zainwestował w ustalanie czy jego firmę można rozwijać poprzez franczyzę?

● Dlaczego franczyzodawca zdecydował się na franszyzę, a nie na rozwijanie własnych jednostek?

● Jakie franczyzodawca zakłada tempo wzrostu w ciągu najbliższych pięciu lat?

● Jaka jest struktura organizacyjna firmy? Czy będzie ona w stanie poradzić sobie z wymaganiami rosnącej sieci franczyzowej?

● Ilu jest obecnie franczyzobiorców?

● Ilu franczyzobiorców w ciągu ostatnich dwóch lat rozwiązało umowę z franczyzodawcą i dlaczego, z iloma to siec rozwiązała umowę?

● Należy poprosić o udostępnienie kopii ostatniego zatwierdzonego sprawozdania finansowego z działalności firmy franczyzodawcy.

● Należy poprosić o potwierdzenie faktu, że franczyzodawca posiada zabezpieczenie finansowe zapewniające finansowanie działań firmy przez okres co najmniej najbliższego roku.

● Z jakim bankiem franczyzodawca współpracuje? Czy potencjalny franczyzobiorca może uzyskać referencje od banku?

● Czy franczyzobiorcy franczyzodawcy mogą korzystać z jakiegoś programu wsparcia finansowego? Jeżeli tak, to w którym banku i czy franczyzobiorca może poznać szczegóły tej współpracy.

● Należy poprosić o przedstawienie przynajmniej dwóch finansowych i biznesowych referencji, innych niż te wystawione przez bank franczyzodawcy.

● Kim są członkowie kadry zarządzającej, którzy będą mieli wpływ na planowanie rozwoju sieci franczyzowej, i którzy będą współpracować z franczyzobiorcami?

Warto też sprawdzić czy któryś z menadżerów sieci:

● zaangażowany jako główny udziałowiec bądź menadżer w firmie, która zbankrutowała, zawarła układ z wierzycielami lub została zlikwidowana;

● nie był zaangażowany w system franczyzowy, który poniósł porażkę;

● nie był franczyzobiorcą, któremu się nie powiodło;

● nie był skazany.

Jak chronić markę we franczyzie

Rozpoznawalna marka i sprawdzone know-how to najważniejsze elementy składowe unikalnego konceptu biznesowego sieci franczyzowej. Najlepszą metodą na zapewnienie ochrony każdej marce jest uzyskanie prawa ochronnego na znak towarowy w Urzędzie Patentowym RP. Najbardziej typowe przykłady znaków towarowych to: znak słowny, graficzny oraz przestrzenny. Spotyka się także tzw. znaki niekonwencjonalne, np. pojedynczy kolor, znaki zapachowe, smakowe, dźwiękowe, ruchowe, świetlne itp. Możliwość uzyskania ochrony na znaki tego typu bywa jednak dyskusyjna.