Jedyną decyzją (poza formalnymi), którą ma podjąć Walne Zgromadzenie jest „podjęcie uchwały w sprawie zniesienia dematerializacji akcji Bankier.pl i wycofania akcji z obrotu na rynku regulowanym”, wynika z porządku obrad.

Pod koniec stycznia główny udziałowiec spółki MIH Allegro ogłosił przymusowy wykup 8,84% akcji Bankier.pl, poinformował UniCredit CAIB Poland pośredniczący w transakcji. Cenę ustalono na 9 zł za akcję.

MIH Allegro, z południowoafrykańskiej grupy medialnej Naspers, już wcześniej ogłosiło zamiar wycofania Bankier.pl z giełdy.

Narastająco w I-III kw. 2009 roku grupa Bankier.pl miała 0,27 mln zł skonsolidowanej straty netto wobec 2,20 mln zł zysku rok wcześniej, przy przychodach odpowiednio 14,29 mln zł wobec 14,77 mln zł.