Cechy charakterystyczne tego produktu jest przede wszystkim dzienne kapitalizacja i wypłata odsetek, co powoduje znaczące podwyższenie oprocentowania (wskutek uniknięcia opodatkowania tzw. Belką, czyli podatkiem od zysków kapitałowych) dla określonych kwot (lokata mieszcząca się w przedziale od 1 000 zł do 15 000 zł).

Komunikowane korzyści

Pośród wymienianych w materiałach promocyjno-reklamowych produktu, głównych atrybutów oferty na wyróżnienie zasługuje w szczególności kilka, do których zaliczymy:

√ Brak opłaty za otwarcie;
√ Swoboda wpłat i wypłat na rachunek w dowolnym czasie;
√ Darmowa pierwsza wypłata w miesiącu;
√ Dzienna kapitalizacja odsetek;
√ Wysokie oprocentowanie - wynoszące nawet do 6% w ujęciu rocznym (co dla kwot z przedziału od 1 000 zł do 15 000 zł, efektywnie po uniknięciu tzw. Belki, pozwoli nam uzyskać oprocentowanie na poziomie 7,4% „standardowego” depozytu).