Dla sporej części inwestorów informacja o wdrożonym systemie zarządzania ryzykiem jest podstawą do inwestycji.
Pojęcie zarządzania ryzykiem staje się coraz bardziej popularne. Coraz więcej przedsiębiorstw rozpoczyna działania zmierzające do sformalizowania różnych praktyk składających się na świadome zarządzanie ryzykiem i formalne wdrożenie tego procesu.
Proces wdrożenia zarządzania ryzykiem może być długotrwały i skomplikowany. W momencie, w którym organizacja podejmuje decyzję o wdrożeniu zarządzania ryzykiem, powstają pytania, jakie są cele i jakie będą korzyści z poniesionego wysiłku.
Kilka najczęstszych powodów, dla których organizacje decydują się na wdrożenie procesu zarządzania ryzykiem, to: podniesienie ratingu kredytowego - współczesna gospodarka wymaga od przedsiębiorstw wysokiego poziomu konkurencyjności i gotowości do zmian. To pociąga za sobą konieczność prowadzenia dużych i kosztowych inwestycji. Instytucje finansowe są bardziej skłonne partycypować w planowanych inwestycjach, kiedy widzą, że dana organizacja jest w stanie krytycznie spojrzeć na prowadzoną przez siebie działalność i zidentyfikować potencjalne zagrożenia. W praktyce zarządzanie ryzykiem pomaga więc uwiarygodnić się. Drugi powód to podniesienie wartości organizacji - wiele przedsiębiorstw rozpoznaje w zarządzaniu ryzykiem kluczowy element budowania ładu korporacyjnego. W tym przypadku zarządzanie ryzykiem jest dowodem na przejrzystość funkcjonowania organizacji, poznania szans i zagrożeń. Dla sporej części inwestorów informacja o wdrożonym systemie zarządzania ryzykiem jest podstawą do inwestycji. Trudno jednoznacznie wskazać, o ile notowania danego przedsiębiorstwa mogą się poprawić w wyniku wdrożenia systemu zarządzania ryzykiem. Z drugiej strony niektóre badania wskazują, że notowania spółek giełdowych, które wdrożyły takie rozwiązania, są lepsze niż przeciętne dla rynku akcji.
Kolejny powód to przygotowanie systemu zarządzania ciągłością biznesową - w tym przypadku zarządzanie ryzykiem i zidentyfikowanie ryzyk będzie pierwszym krokiem przygotowującym firmę do opracowania niezbędnych praktyk i procedur pozwalających na przywrócenie ciągłości działania w przypadku wystąpienia jakiegoś nieplanowego zdarzenia. Zarządzanie ryzykiem pomoże ustalić kluczowe zagrożenia i pozwoli zaplanować proces rozwiązywania problemu. Następna sprawa to: optymalizacja polityki ubezpieczeniowej. Szczegółowa analiza ryzyka pozwoli organizacji stwierdzić, czy obecnie posiadane polisy rzeczywiście chronią ją przed najbardziej niebezpiecznymi zdarzeniami. Z kolei wyniki procesu zarządzania ryzykiem dla ubezpieczyciela mogą wskazać obszary, w jakich oferta ubezpieczeniowa może zostać poprawiona, a składka ubezpieczeniowa obniżona.