W jaki sposób ubezpieczyciel może wspierać małe i średnie firmy ocenie ryzyka?

Profesjonalna ocena ryzyka była do tej pory skierowana głównie do dużych przedsiębiorstw. Szczegółowa analiza, audyty prowadzone na terenie danego zakładu czy szeroko rozumiane doradztwo ubezpieczeniowe nie są już jednak domeną tylko większych organizacji. Mimo spowolnienia gospodarczego, które dotknęło nas w ostatnim czasie, małe i średnie przedsiębiorstwa w większym stopniu dostrzegają potencjał ubezpieczeń i chcą zabezpieczać swoje majątki.

Biorąc pod uwagę oczekiwania rynku, rozszerzyliśmy w ostatnim czasie nasze narzędzia oceny ryzyka pierwotnie dedykowane dużym firmom również na ten sektor gospodarki. Oprócz tradycyjnego audytu przeprowadzanego na terenie zakładu, wprowadziliśmy również rozwiązanie on-line, pozwalające inżynierowi ERGO Hestia na wykonanie audytu za pośrednictwem aplikacji mobilnej, która łączy się z klientem lub agentem. Tego typu podejście zapewnia efektywność, sprawny transfer informacji, skraca czas przygotowania oferty ubezpieczeniowej, jak również pozwala na szybkie przekazanie klientowi rekomendacji mających na celu zminimalizowanie ryzyka. Jeśli klient skorzysta z rekomendacji, zmniejsza ryzyko wystąpienia zdarzenia losowego (np. pożaru), a co za tym idzie szkody materialnej. Nie muszę wspominać, że tym samym minimalizuje również ryzyko przestoju działalności.

W dzisiejszych realiach ciągłość działania ma coraz większe znaczenie, dlatego oprócz oferowania naszym klientom ochrony na wypadek szkód materialnych, rozwijamy również naszą ofertę w zakresie ograniczania skutków przerw w działalności.

W jaki sposób można minimalizować ryzyko przestoju działalności? Jakie dodatkowe narzędzia w tym obszarze oferuje ERGO Hestia?

Rozwiązaniem typowo ubezpieczeniowym jest na pewno ubezpieczenie zakłóceń w działalności przedsiębiorstwa. Jest to tzw. ubezpieczenie utraty zysku, inaczej business interruption. Ubezpieczenie to pokrywa straty finansowe przedsiębiorcy, czyli utratę zysku netto, konieczność ponoszenia kosztów stałych, czy zwiększone koszty działalności powstałe w następstwie szkody materialnej w jego majątku. Warunkiem zawarcia umowy ubezpieczenia utraty zysku w ERGO Hestii jest jednoczesne zawarcie umowy ubezpieczenia mienia od szkód materialnych na ten sam okres ubezpieczenia.

ERGO Hestia oferuje również dodatkowe narzędzia, które wpływają na minimalizację ryzyka przestoju. Jednym z nich są audyty termowizyjne, które rozszerzyliśmy również na sektor MŚP. Nasi inżynierowie przeprowadzają profesjonalne audyty przy użyciu kamer termowizyjnych, wskazując miejsca wymagające interwencji klienta. Z uwagi na fakt, że ponad 20 proc. pożarów w działalności produkcyjnej i magazynowej powstaje na skutek usterek elektrycznych, skupiamy się głównie na badaniu elementów tych instalacji, w szczególności rozdzielni elektrycznych. Po audycie klient otrzymuje raport oraz listę usterek wraz z interpretacją wyników i wskazaniem ich wagi. Należy zwrócić uwagę, że usunięcie usterek w wielu przypadkach jest bardzo proste – czasami wystarczy dokręcić poluzowany styk, co może uchronić firmę od znacznych strat materialnych i przestoju.

Termowizja jest jednak badaniem punktowym, pokazującym stan na dany moment. Oferujemy też rozwiązania działające w sposób ciągły. ERGO Hestia jest prekursorem wdrażania Internetu Rzeczy (IoT) do ubezpieczeń. Technologia ta przenosi nas w erę predykcji zdarzeń losowych. Nasi inżynierowie stworzyli unikalny pakiet sensorów dedykowanych dla małych i średnich przedsiębiorstw, monitorujących w sposób ciągły temperaturę czy ciągłość zasilania w energię elektryczną. Aktualnie stosujemy rozwiązania monitorujące pomieszczenia wymagające utrzymania reżimu temperaturowego (np. chłodnie) czy serwerownie.

Rozwiązanie jest proste w montażu, a klient może je zainstalować samodzielnie. Wraz z zestawem sensorów przekazujemy dostęp do platformy internetowej, na której można śledzić odczyty sensorów, a wbudowany algorytm sygnalizuje (via sms lub e-mail) przekroczenie określonych progów alarmowych, określonych na bazie wzorcowych parametrów.

Pakiet sensorów oferujemy łącznie z ubezpieczeniem majątkowym (mienia od ognia i innych zdarzeń losowych oraz mienia od wszystkich ryzyk) wprowadzając dodatkową klauzulę rozszerzającą zakres ubezpieczenia.

Jakie nowe rozwiązania ubezpieczeniowe, uwzględniające ryzyka przyszłości, oferuje Ergo Hestia?

Od 5 lat mocno angażujemy się w ubezpieczenia cybernetyczne. W związku z lockdownem wiele małych i średnich przedsiębiorstw zaczęło intensywniej wykorzystywać sieć w swojej działalność, zwiększając swoją ekspozycję na ataki hakerów czy działanie wirusów komputerowych.

Dlatego oprócz ubezpieczenia dedykowanego dużym podmiotom (Cyber XL) wprowadziliśmy do naszej oferty rozwiązanie dedykowane dla małych i średnich przedsiębiorstw. Ubezpieczenie Cyber M to produkt, który chroni przed atakiem komputerowym, pokrywa koszty utraty danych osobowych, w tym kary administracyjne (RODO) oraz oferuje ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej. Produkt ma przejrzystą konstrukcję, ocena ryzyka ograniczona jest do kilku pytań, a proces wyboru wariantu oraz zakupu polisy jest szybki i sprawny. Koszt ubezpieczenia zaczyna się już od kilkuset złotych rocznie, a ostatecznie zależy od obrotu firmy i wybranego limitu odpowiedzialności.

Czytaj więcej na Poradnik biznesu