- Renta niedorozwoju, która była naszym udziałem w wyniku drugiej wojny światowej i tego, co po niej nastało, czasami nam sprzyja. Sprzyjała nam w transformacji sektora bankowego, który w Polsce jest jednym z najbardziej rozwiniętych na świecie. Podobnie jest w przemyśle 4.0. Mamy małą bazę tradycyjnego przemysłu, którą relatywnie łatwo jest poddać transformacji – dodał