Leasing jest formą finansowania zakupu środków trwałych lub uzyskiwania finansowania w oparciu o posiadane aktywa. Jest to produkt, który może zastąpić kredyt inwestycyjny lub obrotowy zabezpieczony hipoteką (leasing nieruchomości) lub zastawem na majątku ruchomym (leasing zwrotny maszyn lub pojazdów).

Wybór konkretnej formy finansowania zależy od planów inwestycyjnych i rodzaju posiadanego przez klienta majątku. W porównaniu z kredytem leasing jest łatwiej dostępny ze względu na przyjęte standardowe sposoby oceny transakcji i jej zabezpieczenie – firma leasingowa jest właścicielem sprzętu w trakcie trwania umowy.

Do jakich klientów adresowana jest oferta leasingu?

To usługa dla firm, które prowadzą aktywną politykę podatkową. Leasing operacyjny daje bowiem możliwość zaliczenia miesięcznych rat leasingu w koszty działalności, co pozwala na przyspieszoną amortyzację środka trwałego oraz finansuje podatek VAT, którego rozliczenie jest również po stronie firmy leasingowej. Przy zakupie środków trwałych na kredyt VAT obciąża przedsiębiorstwo. Przy przedmiotach takich, jak np. samochód, leasing daje możliwość zaliczenia całej wartości w koszty działalności w okresie trzech lat, natomiast kredyt i samodzielna amortyzacja – w ciągu pięciu lat.

Z leasingu powinny korzystać przedsiębiorstwa przykładające dużą wagę do niskiego udziału własnego. Jest on zwyczajowo niższy niż w przypadku kredytu inwestycyjnego. Konstrukcja umowy leasingowej i jej okres pozwalają na uzyskanie niższych niż przy kredycie obciążeń ratami. W trakcie umowy kredytowej klient spłaca zaciągnięte zobowiązanie (najczęściej w ratach równych) do zera. W przypadku leasingu operacyjnego poprzez zastosowanie wartości resztowych istnieje możliwość uzyskania znacznego obniżenia obciążeń miesięcznych i bardzo elastycznej formy zakończenia umowy. Klient może: przedłużyć umowę i rozłożyć na raty pozostałą do spłaty wartość resztową, sprzedać przedmiot na ryku wtórnym, a uzyskaną nadwyżkę przeznaczyć na opłatę wstępną do nowej umowy leasingu, lub wykupić przedmiot oraz wprowadzić go do swojej ewidencji jako używany środek trwały, co umożliwi stosowanie przyspieszonej amortyzacji.

Leasing jest również narzędziem do finansowania dużych projektów inwestycyjnych. Wtedy transakcja jest każdorazowo poddawana indywidualnej ocenie finansującego.

Jakie są przewagi leasingu nad kredytem?

Atutem leasingu jest okres trwania umowy – pozwala on na finansowanie średnioterminowe. Firmy leasingowe, stosując wystandaryzowane zasady, oceniają transakcje szybciej od wielu banków, a firma leasingowa uczestniczy w zakupie przedmiotu leasingu, co umożliwia np. finansowanie zaliczek do dostawcy.

Przy umowie leasingu można też korzystać z dodatkowych usług: ubezpieczenia przedmiotu leasingu na korzystnych warunkach, ubezpieczeń assistance i ochrony prawnej, zapewniających pokrycie zobowiązań umownych w wypadku niekorzystnych zmian np. kursów walutowych (GAP), czy administracji rozliczeniami z ubezpieczycielem przez firmę leasingową.

Leasing jest zatem produktem nie tylko mogącym zastąpić każdy kredyt, lecz także dostarczającym dodatkowych wartości i usług niedostępnych w wypadku kredytu.

Jak wygląda porównanie cenowe leasingu i kredytu?

Leasing obejmuje znacznie szerszy zakres usług od tradycyjnego kredytu, stąd bezpośrednie porównanie cen nie zawsze jest możliwe, jednak kalkulacja opiera się zawsze na tych samych założeniach. Leasing nie jest produktem droższym od kredytu.