Umowa abonamentowa, którą podpisuje konsument, zwykle reguluje dwa stosunki prawne. Umowa o abonament dotyczy samej usługi. Z kolei dekodery zwykle są przekazywane w najem lub w użytkowanie. Z tego wynika, że sprzęt nie staje się własnością abonenta, w dalszym ciągu jest nim operator telewizji. Po zakończeniu umowy ten sprzęt należy zwrócić, jeśli postanowienia umowy lub oferta skierowana do abonenta w czasie obowiązywania umowy nie stanowią inaczej.

Większość operatorów telewizyjnych stosuje formularze, które wysyła do abonenta po rozwiązaniu z nim umowy lub upływie czasu jej obowiązywania. Formularz wypełnia i podpisuje autoryzowany dystrybutor przy zwrocie sprzętu. Regulaminy świadczenia usług nakładają na konsumenta obowiązek zwrotu takiego sprzętu często w krótkim terminie. Niedopełnienie tego obowiązku powoduje naliczenie kar lub kosztów, które są nakładane na konsumenta.

Podstawa prawna

•  Art. 659 ustawy z 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (Dz.U. nr 16, poz. 93 z późn. zm.).