Wiadomości

16 lipca 2018 r.

Cyfrowy Polsat i Polkomtel tworzą zintegrowaną grupę medialno-telekomunikacyjną kontrolowaną przez Zygmunta Solorza-Żaka. Do telekomunikacyjnej grupy Solorza-Żaka należy także Midas. W skład grupy kapitałowej wchodzą też m.in. spółki Centernet, Mobyland i Aero2.

Cyfrowy Polsat: Organ skarbowy utrzymał decyzję o zaległości podatkowej16 lipca 2018 r.

Naczelnik Małopolskiego Urzędu Celno-Skarbowego w Krakowie, po ponownym rozpatrzeniu sprawy, utrzymał w mocy wcześniejszą decyzję określającą wysokość zobowiązania podatkowego Cyfrowego Polsatu z tytułu niepobranego zryczałtowanego podatku dochodowego od osób prawnych w roku 2012 w kwocie 24,2 mln zł powiększonej o odsetki od zaległości podatkowych, podano w komunikacie.

16 lipca 2018 r.

Internet Rzeczy

Internet Rzeczy: Zdublowany świat cyfrowych modeli16 lipca 2018 r.

Rozwój technologii do wizualizacji modeli w środowisku 2D i 3D oraz Internetu Rzeczy doprowadził do powstania koncepcji „cyfrowych bliźniaków” („digital twins”), która zakłada odwzorowanie w rzeczywistości wirtualnej nie tylko pojedynczych, fizycznie istniejących obiektów, ale także całej infrastruktury i procesów w niej zachodzących. Badania przeprowadzone przez Gartnera wskazują, że do końca bieżącego roku 48 proc. firm, które wdrażają już rozwiązania IoT, planuje implementację technologii „cyfrowych bliźniaków”, gdyż widzi w niej szansę na jeszcze szybsze dostosowywanie się do rynkowych zmian i narzędzie do ograniczania kosztów związanych z zarządzaniem. Z technologii tej coraz częściej zaczynają korzystać także miasta, które chcą realizować wizję smart cities.

16 lipca 2018 r.

"Nikt już teraz nie pamięta, że jest on ułamkiem o mianowniku sto. Oderwał się od swojej definicji i żyje własnym życiem"

Sierant: Przegląd ułamków defensywnych16 lipca 2018 r.

Nikt już teraz nie pamięta, że jest on ułamkiem o mianowniku sto. Oderwał się od swojej definicji i żyje własnym życiem. Kto, a właściwie co? Procent! Na giełdzie wszystko publikowane jest w jego dostojnej obecności – wzrosty, spadki, udziały, dynamiki i zmiany. Ma on jeszcze krewnego, który nazywa się punkt procentowy, ale nie każdy wie o jego istnieniu. Zwróćcie państwo uwagę, że nie interesuje już nas, ile kosztują dane akcje.

16 lipca 2018 r.

W szerszej perspektywie wyniki te pokazują, że potencjalnie dość chętnie korzystamy z mechanizmu autozobowiązania, generując korzyści dla siebie i dla instytucji, w których pracujemy.

Quitters, czyli o korzyściach z autozobowiązań16 lipca 2018 r.

Richard Morrison chce rzucić palenie. Po kilku dniach bezskutecznej walki z nałogiem i przypadkowym spotkaniu ze znajomym, decyduje się skorzystać z usług nowej firmy, Quitters inc. Oferuje ona niespotykaną metodę pozbycia się tego nieprzyjemnego nawyku. Firma będzie stale monitorować zachowanie Richarda, a w razie słabości, tj. kiedy Richard zapali papierosa, zajmie się wymierzeniem mu kary. Jako że Richard jest bohaterem opowiadania Stephena Kinga, konsekwencją wyłamania się z obietnicy niepalenia są kary fizyczne, tortury na Richardzie i jego rodzinie, a w ostateczności nawet śmierć.

Polecane

Polecane