Wiadomości

20 kwietnia 2018 r.

Puszcza Białowieska

Czy będzie zmiana ustaw? Bez tego nowe parki narodowe nie powstaną, a istniejące nie będą odpowiednio chronione20 kwietnia 2018 r.

Wyrok TSUE w sprawie Puszczy Białowieskiej może uratować przed wycinką inne wartościowe kompleksy leśne w Polsce i jest szczególnie ważny w świetle podjętej ostatnio przez ministra Henryka Kowalczyka decyzji o zwiększeniu wycinki w Puszczy Karpackiej. Do 2026 roku planuje się tam wyciąć ok. 7 razy więcej drzew niż w Puszczy Białowieskiej. Ale bez zmiany niektórych zapisów ustaw nic się nie zmieni. Projekty zmian ustawy o lasach oraz ustawy o parkach narodowych złożył Klub Parlamentarny Nowoczesna.

19 kwietnia 2018 r.

„Zatory płatnicze – problem, z którym można coś zrobić”19 kwietnia 2018 r.

Patrząc na najważniejsze wskaźniki makroekonomiczne, gospodarka Polski ma się znakomicie. 5-cio procentowy wzrost PKB to efekt między innymi bardzo dobrej koniunktury gospodarczej, przede wszystkim w strefie euro, ale też i na świecie. To z kolei jest wyczekiwanym efektem rekordowo niskich stóp procentowych utrzymywanych przez, najważniejszy dla naszej gospodarki, Europejski Bank Centralny. Wreszcie ruszyły inwestycje infrastrukturalne współfinansowane z funduszy unijnych, których brak w poprzednich miesiącach wpływał negatywnie na ocenę rozwoju gospodarczego Polski.

Polecane

Polecane