Wiadomości

18 stycznia 2017 r.

Zdaniem urzędu zapisy te są abuzywne, ponieważ stawiają konsumenta w gorszej pozycji względem banku.

UOKiK po stronie kredytobiorcy walczącego z mBankiem18 stycznia 2017 r.

Prezes Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów przedstawił istotny pogląd w sprawie klienta mBanku kwestionującego przed Sądem Okręgowym w Warszawie zapisy umowy o kredyt we franku szwajcarskim (sygn. akt XXVII Ca 3477/16). Konsument domagał się zwrotu nadpłaty w spłacie rat kredytu powstałej – jego zdaniem – w wyniku zastosowania w umowie klauzul abuzywnych.

18 stycznia 2017 r.

Kosmopolityzm kontra szowinizm18 stycznia 2017 r.

Patriota gospodarczy – czy też konsument aspirujący do miana świadomego i dojrzałego – staje dziś przed nie lada wyzwaniem. W dobie bezprecedensowej globalizacji gospodarczej, rosnących międzynarodowych współzależności, komplikacji tzw. łańcuchów wartości, stwierdzenie, który produkt jest polski, a który nie, coraz częściej graniczy z niemożliwością. O ile względnie łatwo można sprawdzić strukturę własnościową producenta, to co z pozostałymi czynnikami wpływu firmy na otoczenie gospodarcze i społeczne? Jak na przykład traktować polskiego przedsiębiorcę, który produkuje (a więc tworzy miejsca pracy) poza krajem, a podatki płaci na Cyprze, w relacji do jego zagranicznego konkurenta, który wprawdzie wyprowadza większość zysku za granicę, ale lojalnie wspiera budżet Rzeczypospolitej i nad Wisłą też zatrudnia ludzi?

Polecane

Prawo na co dzień

Polecane

Reklama