Pierwotnie program miał obowiązywać do końca 2007 roku.

Jak podało w komunikacie Centrum Informacyjne Rządu, znowelizowane rozporządzenie dotyczy programu pomocowego na restrukturyzację dla przedsiębiorców znajdujących się w trudnej sytuacji finansowej.

"Ze względu na fakt, że wiele postępowań restrukturyzacyjnych nie zostało ukończonych, konieczne było przedłużenie terminu obowiązywania programu pomocowego, by pomoc udzielana małym i średnim przedsiębiorcom nie musiała być każdorazowo notyfikowana w Komisji Europejskiej" - czytamy w komunikacie.

Komisja Europejska 20 sierpnia 2008 r. zdecydowała o przedłużeniu okresu obowiązywania programu pomocowego do 9 października 2009 r. Dzięki temu, przedsiębiorcy znajdujący się w trudnej sytuacji ekonomicznej będą mogli otrzymać niezbędne wsparcie.