statystyki

Przedszkole: zyski do 20 tys. zł miesięcznie

autor: Patrycja Otto26.11.2008, 03:00; Aktualizacja: 26.11.2008, 09:51

Na prywatne przedszkole potrzeba minimum 60 tys. zł. Polowa sukcesu to atrakcyjnie położony lokal. Dobra lokalizacja gwarantuje napływ chętnych i szybki zwrot zainwestowanych pieniędzy.

Reklama


Reklama


Problem braku miejsc w przedszkolach nie dotyczy tylko dużych miast, ale to w nich jest najbardziej odczuwalny. Szacuje się, że dla co czwartego dziecka, a w największych aglomeracjach nawet dla co trzeciego nie ma w nich miejsca. Według prognoz demograficznych GUS populacja dzieci w wieku przedszkolnym powinna wzrosnąć o 100 tys. w latach 2005-2010, a o kolejne 200 tys. do 2015 roku.

Właściwy lokal to podstawa

Uruchomienie tego typu placówki może więc być dochodowym biznesem. Do rozpoczęcia działalności potrzeba około 60-100 tys. zł. Natomiast zysk, na który można liczyć, to przedział 3- 20 tys. zł miesięcznie. Do comiesięcznych kosztów należy wliczyć: koszty wynajmu obiektu, wydatki związane z eksploatacją lokalu i wynagrodzenia pracowników. Czynsze wynoszą od 10 do 30 tys. zł w zależności od wielkości i usytuowania lokalu. Na wyższy zarobek mogą też liczyć osoby planujące otwarcie prywatnego przedszkola w dużym mieście, gdzie czesne za miesiąc może przekraczać nawet 1,5 tys. zł

Powodzenie przedsięwzięcia zależy w największym stopniu od lokalizacji placówki.

Dobre położenie zapewni szybki zwrot z inwestycji. Najlepsza lokalizacja to rejony zamieszkiwane przez ludzi młodych.

Aby otrzymać zgodę na uruchomienie przedszkola, lokal musi spełniać określone wymogi dotyczące powierzchni, jakości wody, liczby i usytuowania sanitariatów, niezbędnego wyposażenia, oświetlenia, wentylacji.

- Nie ma aktu prawnego dotyczącego warunków technicznych, jakie muszą spełniać przedszkola. Ustalają je wojewódzkie stacje sanitarno-epidemiologiczne w oparciu o doświadczenia - wyjaśnia Monika Ebert, ekspert organizacji pozarządowych, prezes Stowarzyszenia Rodziców TU.

Wymogi mogą się różnić w zależności od tego, czy przedszkole jest uruchamiane na wsi czy w mieście, w nowym czy adoptowanym na ten cel budynku.

Przyjmuje się, że placówkę można założyć tylko w obiekcie, którego pomieszczenia mają wysokość przynajmniej 3 metrów. Na każde dziecko nie może natomiast przypadać mniej niż 2 mkw. powierzchni.

- Jeśli wysokość jest mniejsza, to należy uzyskać od wojewódzkiego inspektora sanitarnego zgodę na odstępstwo od tej reguły. Wówczas istnieje konieczność zainstalowania w lokalu wentylacji mechanicznej - zauważa Monika Ebert.

Wiadomo też, że poziom podłogi powinien znajdować się co najmniej 0,3 m powyżej terenu urządzonego przy budynku. Meble muszą mieć atesty lub certyfikaty, a zabawki spełniać wymagania bezpieczeństwa i higieny oraz posiadać oznakowanie CE.

Ważne ułatwienia

Od stycznia tego roku istnieje możliwość zakładania także punktów i zespołów wychowania przedszkolnego, w przypadku których wymogi są mniej restrykcyjne, a w planach jest dalsze ich złagodzenie. Na razie można je zakładać na parterach budynków mieszkalnych.

- Na pięcioro dzieci powinno przypadać pomieszczenie o powierzchni 16 mkw. Na każde kolejne potrzebne jest dodatkowe 2,5 m - wymienia Monika Ebert.

Przed otwarciem przedszkola trzeba uzyskać zgodę rady gminy oraz wpis do KRS. Konieczne jest też uzyskanie pozwolenia od sanepidu, Państwowej Inspekcji Pracy i Straży Pożarnej na użytkowanie obiektu, w którym placówka będzie działać.

Pracownicy po pedagogice

Dyrektorem przedszkola, także własnego, nie może zostać osoba bez wykształcenia pedagogicznego. Trzeba zatrudnić na to stanowisko odpowiednią osobę.

- Wykształcenie pedagogiczne w zakresie nauczania początkowego powinni posiadać także wychowawcy. Na każde 25 maluchów powinien przypadać jeden nauczyciel - mówi Monika Ebert.

Oprócz tego trzeba zatrudnić kucharzy oraz pomoc kuchenną, która zajmie się wydawaniem posiłków dzieciom. Jeśli nie chcemy prowadzić kuchni w przedszkolu, wyjściem jest nawiązanie współpracy z firmą cateringową.

Na atrakcyjność przedszkola wpływają zajęcia dodatkowe (obowiązkowy program nauczania opracowuje Ministerstwo Edukacji Narodowej). Mogą to być warsztaty plastyczne, muzyczne, teatralne, taneczne, zajęcia gimnastyczne z korektywą, spotkania z logopedą, nauka języków obcych - należy wcześniej pomyśleć o nawiązaniu współpracy z osobami, które je poprowadzą.

Istnieje możliwość, aby poprowadzić przedszkole w ramach działających na rynku sieci franczyzowych. Wówczas do wydatków przeznaczonych na uruchomienie placówki, trzeba doliczyć jeszcze opłaty licencyjne za przystąpienie do wybranej sieci. Otwarcie przedszkola w sieci jest droższe, ze względu na wysokie standardy, jakie one oferują.

Na przykład, aby działać w sieci Zielona Ciuchcia (tylko w miastach powyżej 300 tys. mieszkańców), trzeba dysponować kwotą 0,5 mln zł. Opłata wstępna za wejście do sieci wynosi 50 tys. zł. Poza tym co miesiąc trzeba płacić na rzecz franczyzodawcy 4 proc. od przychodu, a po roku działalności opłatę marketingową w wysokości 1 proc. miesięcznych przychodów. Franczyzodawca zapewnia, że inwestycja zwraca się po dwóch latach.

Inna sieć to np. Tequesta.

- Pobieramy opłatę licencyjną w wysokości 50 tys. zł. Oprócz tego, gdy placówka zacznie przynosić przychody, franczyzobiorca jest zobowiązany do ponoszenia comiesięcznej opłaty od obrotu, w wysokości od 2 do 5 proc. - tłumaczy Krzysztof Traczyński, właściciel sieci Tequesta.

Zapewnia, że pierwszy dochód pojawia się po około 6 miesiącach.

- Osoby prowadzące przedszkole w naszym systemie mogą natomiast liczyć na zarobek w wysokości 20 tys. zł miesięcznie - podkreśla.

Na polskim rynku we franczyzie przedszkola uruchamia także firma Klub Malucha Siódme Niebo. Warunkiem przystąpienia do tej sieci jest podpisanie pięcioletniej umowy franczyzowej połączone z wniesieniem jednorazowej opłaty licencyjnej w wysokości 100 tys. zł brutto, w ramach której franczyzobiorca otrzymuje prawo do zwolnienia przez dwa lata z miesięcznych opłat.

- Opłata nie jest jednakowa w przypadku wszystkich franczyzobiorców. Jest ustalana indywidualnie z każdym z nich oddzielnie. Podobnie jak opłata od dochodu - informuje Maciej Godlewski, współwłaściciel Klubu Malucha Siódme Niebo.

Dodaje, że przyszły partner musi też spełniać inne warunki.

- Bardzo dokładnie sprawdzamy potencjalnego franczyzobiorcę - musi przejść pozytywnie weryfikację - zaznacza Maciej Godlewski.

By nawiązać współpracę z tą siecią, należy dysponować lokalem o powierzchni minimum 300 mkw. oraz odbyć szkolenie w Warszawie.

WYMOGI PRAWNE I FACHOWA POMOC

Główne akty prawne

- Ustawa o systemie oświaty z 7 września 1991 r.

- Obwieszczenie MEN z 21 maja 2001 r. w sprawie podstawy programowej wychowania przedszkolnego, kształcenia ogólnego w poszczególnych typach szkół oraz kształcenia w profilach w liceach profilowanych.

- Rozporządzenie MEN z 15 lutego 1999 r. w sprawie wymagań, jakim powinna odpowiadać osoba zajmująca stanowisko dyrektora oraz inne kierownicze stanowisko w przedszkolach oraz poszczególnych typach szkół i placówek.

- Prawo budowlane z 7 lipca 1994 r. Ustawa z 28 października 2006 r. o bezpieczeństwie żywności i żywienia.

- Ustawa z 12 września 2002 r. o ochronie przeciwpożarowej

- Rozporządzenie ministra infrastruktury z 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie.

Gdzie szukać pomocy

Europejski Fundusz Społeczny - www.efs.gov.pl

Ministerstwo Edukacji Narodowej - www.men.gov.pl

Internetowe Centrum Zasobów Edukacyjnych MEN - www.scholaris.pl

Polski Komitet Światowej Organizacji Wychowania Przedszkolnego - www.omep.gov.pl

Stowarzyszenie Rodziców TU - tu.edu.pl

Materiał chroniony prawem autorskim - wszelkie prawa zastrzeżone. Dalsze rozpowszechnianie artykułu tylko za zgodą wydawcy INFOR Biznes. Zapoznaj się z regulaminem i kup licencję

Reklama


Źródło:GP

Polecane

 • peter(2014-01-04 17:33) Odpowiedz 20

  "na założenie potrzeba 60-100 tys zł."
  Moi drodzy przygotujcie sobie jeszcze z 50 tys. na łapówy dla tych "biurw", które będą was nachodzic! A BĘDĄ!!!
  Razu jednego zdażył się przypadek, że pewien konkurencyjny nazwijmy właściciel przedszkola w moim mieście, nagrał jak łakomy pan z pewnej inspekcji wział co nieco w kopercie.
  To przedszkole juz nie działa!!! takze radzę sobie wziąć nie tylko to co jest tutaj napisane pod rozwagę, ale takze fakt ze zyjemy w kraju który kieruje się nieco innymi zasadami

 • e(2011-06-16 16:53) Odpowiedz 11

  czesne 1,5 tysiąca złotych i zysk miesięczny 20 tys - te dane to chyba są z kosmosu - w krakowie czesne w prywatnym przedszkolu to 350 - 400 zł - proponuje zejść na ziemię!

 • Ja.(2016-03-05 18:29) Odpowiedz 10

  W Warszawie w najlepszych przedszkolach czesne wynosi 1,5 tys a nawet i więcej. Świat nie ogranicza się do Krakowa:) W Krk też znajdzie się przedszkole z wyższymi czesnymi

 • JSz(2008-12-01 06:46) Odpowiedz 00

  Uzupełnienie w/w informacji o przepisy i zasady(gdyż wiąze się ze spełnieniem wymagań bud.ppoż. hig.sanit.BHP po części regul.w tych przepisach):
  1/Rozp.MEN 13.06.2008r Dz.U nr 104 poz.266-war.bud.poż., Rozp.MEN 10.01.2008r Dz.U. nr7 poz.38,
  2/Ustawa o ochr.ppoż.24.08.1991r ze zmn.w Dz.Unr 100poz.835 z 2005r-jedn.tekst.
  3/Prawo bud.z dn.7.071994r ze zmn.21.11.08 w Dz.U.-jedn.tekst na stronie sejmowej- www.sejm.pl >prawo> arch.akt.prawnych;
  Rozp.Min.Infr.12.04.2002 ze zmn.istotn.w Dz.U. nr 109 poz.1156-jedn.tekst.-dot.spraw bud.poż. hig.sanit.
  4/Rozp.MSWiA z dnia 16.06.2003r poz.1137,poz.1139; Rozp.MSWiA z dnia
  21.042006rDz.U.nr 80 poz.563 dot.spraw ppoż.
  Z uwagi,że analizuję załatwiam,uzgadniam jako rzecz(0602 743414)aktualnie takie sprawy , które wiąża się często z zapewnieniem w budynku dod.wymagań bud.poż.dla stref KZL ZL II(went.oddymianie,SAP,warunki ewak.sprzęt ppoż.dojazdy dla PSP ,HP itp). Sprawa nie jest łatwa, ale do wykonania przy udz.specjalistów.
  to podaje te infor.aby

 • anka(2011-10-10 16:13) Odpowiedz 00

  U mnie na wsi całodzienne z wyżywieniem kosztuje 150-180 zł. i gdzie tu konkurencja- chyba po 100zł za dziecko i teraz odliczyć ZUS i inne opłaty.

 • wiks(2011-11-11 13:09) Odpowiedz 00

  :)

 • radian(2011-11-17 16:21) Odpowiedz 00

  Ale nie wszyscy rodzice będą płacić za takie przedszkola ja osobiście wolałbym posłać swoje dziecko do prywatnego zapłacić troszkę więcej i wiedzieć że moje dziecko jest pod dobrą opieką .
  Poza tym jest wiele osób mających naprawdę dużo kasy i nie zależy im a poza tym w prywatnym przedszkolu dziecko może zostać dłużej niż w państwowym

 • FrancaisAngSpaniol(2012-03-06 21:27) Odpowiedz 00

  W pewnym przedszkolu niepublicznym w Elblągu (nie jest to ani duże, ani prestiżowe miasto), czynsz za miesiąc to 700-800 zł. Tak jak wspomniała przedmówczyni, są rodzice, którzy nie liczą się z kosztami i bardzo chwalą sobie dowolność przyprowadzania i odbierania dziecka. Poza tym w przedszkolu dzieciaki mają rewelacyjną opiekę, dużo ciekawych zajęć, gości, teatrzyków, pokazów i wycieczek. Ja od niedawna uczę tam języków. Nie wiem jak kształtują się realne zyski dla przedszkola, ale kierownictwo chciałoby zwiększyć liczbę dzieci i powierzchnię, więc chyba da się z tego żyć :) Swoją drogą Przedszkole na ul. Komeńskiego bardzo polecam :)

Twój komentarz

Zanim dodasz komentarz - zapoznaj się z zasadami komentowania artykułów.

Widzisz naruszenie regulaminu? Zgłoś je!

Redakcja poleca

Prawo na co dzień

Polecane

Reklama