Do redakcji Gazety Prawnej napłynęło wiele skarg na umowy stosowane przez operatorów telewizji kablowych. Konsumenci zwrócili uwagę na utrudnianie możliwości odstąpienia od umowy w momencie zmiany oferty programowej przez operatora.

Mało który z operatorów traktuje zmiany oferty programowej jako zmiany umowy (o ile nie ulega zmniejszeniu ogólna liczba programów dostarczanych abonentowi). W rezultacie, tylko niektórzy z nich przyznają abonentom uprawnienia do rozwiązania umowy w przypadku takiej zmiany. Abonent może zatem zrezygnować z usług świadczonych przez operatora jedynie na zasadach ogólnych.

- Pakiet programów telewizyjnych oferowany przez danego operatora stanowi jeden z podstawowych czynników branych przez konsumenta pod uwagę przy wyborze danej oferty. Z tego względu wycofanie przez operatora określonego programu telewizyjnego z oferty programowej w trakcie trwania umowy może być niekiedy równoznaczne z ustaniem dla konsumenta celu, dla którego zawarł umowę - tłumaczy Wojciech Wędrzyński, radca prawny w Kancelarii Prawnej Chałas i Wspólnicy.

Dokonywane w tym zakresie zmiany należy traktować jako istotną zmianę zakresu świadczenia i w związku z tym musi być zaakceptowana przez drugą stronę umowy. Operator powinien zatem na piśmie zawiadamiać każdorazowo abonenta o zmianie oferty programowej z wyprzedzeniem, umożliwiającym odstąpienie od umowy i znalezienie innego operatora.

- Prowadzony przez Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów rejestr postanowień uznanych za niedozwolone wymienia zapisy umowne, które zastrzegają dla operatorów prawo jednostronnej zmiany programów wchodzących w skład pakietów telewizyjnych - tłumaczy Agnieszka Doering z Delegatury UOKiK w Katowicach.

Jeśli umowa, którą zawarliśmy z operatorem, zawiera takie postanowienia, to można zgłosić taki fakt prezesowi UOKiK. Przedsiębiorca stosujący postanowienia, które zostały wpisane do rejestru, narusza zbiorowe interesy konsumentów i może zostać obciążony karą pieniężną sięgającą nawet 10 proc. rocznego przychodu.

ADAM MAKOSZ

adam.makosz@infor.pl