"Pogorszenie wskaźnika nastąpiło głównie na skutek słabnącego tempa kreowania nowych miejsc pracy, a w efekcie ograniczenia dynamiki zatrudnienia. Pozostałe czynniki w ostatnim czasie nie oddziaływały negatywnie na sytuację ekonomiczną społeczeństwa" - napisano w raporcie.

Inflacja uległa ograniczeniu

Realne wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw ponownie wzrosły, zaś inflacja uległa ograniczeniu.

"Poprawiło to kondycję finansową gospodarstw domowych. Pamiętać jednak należy, że szybko rosnące wynagrodzenia przyspieszą decyzje pracodawców o ograniczaniu zatrudnienia. Przedsiębiorstwa są w coraz trudniejszej sytuacji finansowej, zaś rosnące koszty pracy dodatkowo ją pogarszają i negatywnie wpływają na konkurencyjność oferowanych towarów" - napisano.